Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

Две са отворените оферти за ремонт на надлеза на път I-6 и път III-5007 в община Николаево, област Стара Загора

02.07.2013 17:09
P7024142.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за избор на изпълнител за ремонтана обект: „Път III-5007 село Ветрен - Николаево - Конаре – надлез над път I-6 при км 20+250,в община Николаево, област Стара Загора“. Отворени са следните оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ:

Отворени са ценовите предложения за рехабилитацията на 19 км от път ІІІ-7102 в област Добрич

02.07.2013 16:57
P7024127.JPGОтворени са ценовите предложения на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161РО001/2.1.-01/2007/001-045 Лот 44 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) – Mали извор – Tервел от км 0 + 000 до км 19 + 032.31, с обща дължина 19, 032 км, в област Добрич”.

Утре ще бъдат отворени ценовите оферти за консултантска услуга за строителството на втория участък на път ІІ-18 Софийски околовръстен път – Западна дъга

02.07.2013 16:33
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”.  

Отварят се ценовите предложения за строителство на лот 44 от ОПРР

02.07.2013 10:06
oprr-vario.jpgДнес в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161РО001/2.1.-01/2007/001-045 Лот 44 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) – Mали извор – Tервел от км 0 + 000 до км 19 + 032.31, с обща дължина 19, 032 км, в област Добрич”.

В АПИ ще бъдат отворени офертите за ремонт на надлеза на път I-6 и път III-5007 в община Николаево, област Стара Загора

01.07.2013 15:03
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител за ремонта на обект: Път III-5007 село Ветрен - Николаево - Конаре – надлез над Път I-6 при км 20+250”,в община Николаево, област Стара Загора.  Ремонтът на надлеза ще бъде изпълнен по Аварийната програма на АПИ. Целта е да се възстанови съоръжението от щетите след катастрофа на превозно средство с извънгабаритен товар. Ще бъде подобрено технико-експлоатационното състояние, носимоспособността и дълготрайността на обекта. Ще се осигурят необходимите условия за безопасност на движението, удобство на пътуващите, добро отводняване на надлеза и подходите към него. Офертите на участниците ще бъдат отворени в 14.00 ч. в зала 702 в сградата на АПИ.        

Проекти