Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ напомня, че крайният срок за подаване на Заявление за преиздаване на Разрешения за експлоатация е до 19 юни т.г.

31.05.2017

API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция "Пътна инфраструктура"

 

Агенция "Пътна инфраструктура" напомня във връзка с последните изменения и допълнения в Наредбата за специално ползване на пътищата, че за Разрешения за експлоатация, които изтичат на 26.06.2017 г. (съгл. §24 от НСПП във връзка с §5 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 47, 2012г.)) крайният срок за подаване на Заявление за преиздаване на РЕ от Заинтересованото лице в съответното ОПУ е до 19.06.2017 г. (7 дни преди изтичането на срока на разрешението за експлоатация на рекламно съоръжение съгл. чл. 17 б, ал. 1 от НСПП).

 

31.05.2017 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg