Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

28.11.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“, отдел „Управление на собствеността“ /УС/ в дирекция АОЧРУС, АПИ

Виж повече

28.11.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел “Инвестиционно-ремонтни дейности“(ИРД) в Областно пътно управление (ОПУ) гр. Монтана, при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

Виж повече

28.11.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел “Управление на собствеността“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

28.11.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел “Управление на собствеността“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

28.11.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел “Управление на собствеността“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

14.11.2022
Списък с допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността: „главен експерт“ – 1 щ. бр. в в дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ", при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

Виж повече

11.11.2022
Списък на допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за длъжност юрисконсулт в сектор КП-Варна, НТУ

Виж повече

10.11.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Враца

Виж повече

10.11.2022
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“, НТУ.

Виж повече

04.11.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Планове и проекти“ на Национално тол управление

Виж повече

31.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Варна

Виж повече

24.10.2022
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжност „Старши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ", при АПИ

Виж повече

24.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в отдел "Планове и проекти", в Национално тол управление

Виж повече

24.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „експерт, анализатор работни процеси II степен“– 2 щ. бр., отдел УИСИ, сектор ОИК, в Национално тол управление

Виж повече

24.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „системен администратор II степен“-3 щ. бр., в отдел УИСИ, сектор ИССИ, в Национално тол управление

Виж повече

24.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „експерт, анализатор работни процеси III степен“ – 6 щ.бр., отдел УИСИ, сектор ИССИ, в Национално тол управление

Виж повече

24.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-София

Виж повече

24.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-София

Виж повече

24.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурс за длъжността „главен експерт“, отдел „Администрация и финанси“, сектор „Финансово – счетоводно обслужване“ в НТУ

Виж повече

17.10.2022
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: „главен експерт“ в сектор „Техническа поддръжка на крайпътна и правоприлагаща инфраструктура“, НТУ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg