Купете е-винетка: bgtoll.bg

13 са офертите за проектиране на ремонта на близо 36 км от пътя Априлово – Кардам – Светлен

25.11.2022 15:28
13 са офертите за проектиране на ремонта на близо 36 км от пътя Априлово – Кардам – Светлен

13 са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на 35,7 км от третокласния път III-409 Априлово – Кардам – Светлен. Той е най-краткият път между общините Омуртаг и Попово. Индикативната стойност е 714 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 календарни дни. Отворените оферти са на: 

 • ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“ с участници „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;
 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
 • „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;
 • „Инфра про консулт“ ООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности.

 

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg