Купете е-винетка: bgtoll.bg

Отворени са ценовите оферти за проектиране на основния ремонт на 10 км от пътя Исперих - Яким Груево - Конево

05.10.2022 11:42
Отворени са ценовите оферти за проектиране на основния ремонт на 10 км от пътя Исперих - Яким Груево - Конево

16 са отворените ценови оферти в обществената поръчка за изработване на технически проект за основния ремонт на 10,1 км от път III-2305 Исперих – Яким Груево – Конево в област Разград. Отсечката е с важно социално и икономическо значение за региона. Свързва община Исперих с областния център Силистра и община Тутракан, както и ГКПП „Тутракан“ и ГКПП „Силистра“. Третокласният път всекидневно е с интензивен тежкотоварен трафик и земеделски машини, обработващи селскостопанските площи в района на Исперих.

            Отворените ценови предложения са на:

 • ПЪТПРОЕКТ ЕООД - 198 000 лв. без ДДС;
 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД - 119 562 лв. без ДДС;
 • Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ ІІІ-2305“, с участници: ПЪТКОНСУЛТ 2004 ООД и ТСМ ЕКСПЕРТ ЕООД - 132 000 лв. без ДДС;
 • ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД - 121 200 лв. без ДДС;
 • ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД - 199 920 лв. без ДДС;
 • ВИА-ПЛАН ЕООД - 107 040 лв. без ДДС;
 • БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД - 111 102 лв. без ДДС;
 • ВЕС-ИНВЕСТ-Н ЕООД - 98 988 лв. без ДДС;
 • Пътно поддържане и строителство - 2009 ЕООД - 90 900 лв. без ДДС;
 • ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - 188 550 лв. без ДДС;
 • ЪРБАН ГРУП ЕООД - 111 111 лв. без ДДС;
 • ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД - 116 400 лв. без ДДС;
 • ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД - 127 020 лв. без ДДС;
 • Инфра про консулт ООД - 96 660 лв. без ДДС;
 • ИЛИЯ БУРДА ЕООД - 122 400 лв. без ДДС;
 • ИНЖРОУД ЕООД - 154 999,20 лв. без ДДС.

          Прогнозната стойност на обществената поръчка е 202 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

          Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg