Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: част от имот – частна държавна собственост, стопанисван от ОПУ – Пловдив, находящ се в землището на с. Красново

19.05.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал. 1 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 15- 1139/23 от заседание проведено на 02.05.2023г.

 

О Б Я В Я В А

 

              Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: част от имот – частна държавна собственост, стопанисван от АПИ, чрез Областно Пътно управление – Пловдив, находящ се в землището на с. Красново, Община Хисаря, с № 000420, с ЕКАТТЕ 39579 – масивна едноетажна  сграда – склад със застроена площ от 98 кв.м.

              Начална наемна месечна цена – 200 лв. без ДДС
              Срок за отдаване под наем – 5 години. При сключен и действащ договор за наем, е възможно срокът му да бъде удължен с още пет години, до общо 10, с допълнително споразумение между страните, при условие, че наемателят няма неплатени задължения по действащия договор за наем, и отправи искане до наемодателя най-малко два месеца преди изтичане на срока му.

               Цена на тръжната документация - 5 лв. без ДДС
               Депозит за участие - 10 лв.
               Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 20.06.2023г.
           Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 21.06.2023г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” №22.

               В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 07.07.2023г. в Административната сграда на Областно пътно управление - Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” №22, при същите условия.

              Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление - Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” №22,| след заплащане по банков път по сметка:Обслужваща банка: (УниКредит Булбанк - Пловдив, IBAN  -BG63UNCR75273154636601, BIC – UNCRBGSF);

              Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка: Обслужваща банка: (УниКредит Булбанк  - Пловдив, IBAN - BG36UNCR75273354636634, BIC – UNCRBGSF);


              За допълнителна информация: тел. 032278021

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg