Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, стопанисван от ОПУ - Стара Загора

23.05.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал. 2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-1153/23 от заседание, проведено на 03.05.2023г.

 

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-държавна собственост, както следва:

Кантон, находящ се в землището на с.Пчелиново, местност „Предела“ – на върха на Прохода на Републиката „Хаинбоаз“ /част от битова сграда и санитарен възел/ - извън регулация.

Начална наемна месечна цена – 100 /сто/ лв. без ДДС, или 120 /сто и двадесет/ лева с ДДС

 

Срок за отдаване под наем   – 3 /три/ години

Цена на тръжната документация – 12.00 лв. с ДДС;

Депозит за участие 50.00лв. за всяка обособена позиция.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17:30 ч. на 27.06.2023г.

Търгът ще се проведе, както следва: от 10,00 ч. на 28.06.2023г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе  от 10,00 ч. на 18.07.2023г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125 при същите условия, като крайният срок за подаване на заявление за участие в него е 17:30 ч. 17.07.2023г.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно Пътно Управление – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 125, след заплащане по банков път по сметка на ОПУ - Стара Загора в Уникредит БУЛБАНК АД, IBAN: BG 78UNCR76303100115441,  BIC UNCRBGSF.

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка на ОПУ – Стара Загора: Уникредит БУЛБАНК АД, IBAN: BG 85UNCR76303300000305,  BIC UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел. 042/604 459

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg