ОП Ид.No Откриване на процедурата Предмет на поръчката Номер на преписка в АОП Вид процедура/основание за провеждане
429 01.12.2014 Определяне на изпълнител за извършване на поддържане(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на Републиканските пътища на територията на ОПУ-Перник, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата 00044-2014-0134 договаряне без обявление
285 17.09.2014 „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно -възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала „ХЕМУС" - ОПУ София, ОПУЛовеч и Автомагистрала „Тракия" на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ" , с две обособени позиции. 00044-2014-0124 Ускорена ограничена
635 30.06.2014 „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Лот 71 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57 с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил“ 00044-2014-0083 открита процедура по ЗОП
283 30.06.2014 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА АВТОМАГИСТРАЛИ „ХЕМУС” И „МАРИЦА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ВАРНА, ОПУ ШУМЕН И ОПУ ХАСКОВО , СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1 с две обособени позиции: Обособена позиция 1: ОПУ Варна и ОПУ Шумен – АМ „Хемус” и Обособена позиция 2:ОПУ Хасково – АМ „Марица”. 00044-2014-0070 открита
284 30.06.2014 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, БАЗИРАНО НА ПОКАЗАТЕЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ОБХВАТА НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА Обособена позиция № 1: Автомагистрала „Люлин” от км 0+000 до км 19+495, път I-1 с магистрален габарит от км 287+450 до км 305+220 и Автомагистрала „Струма“ от км 305+220 до км 322+000, включително и пътни връзки с обща дължина 17,489 км;Обособена позиция № 2: Автомагистрала „Тракия” от км. 208+181 до км. 359+475, включително и пътни връзки с обща дължина 11,562 км. 00044-2014-0071 открита
280 19.06.2014 "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА" обособени позиции (4):ОП 1: ОПУ Благоевград,ОП 2: ОПУ Кюстендил,ОП 3: ОПУ Перник,ОП 4: ОПУ София. 00044-2014-0055 открита
282 19.06.2014 "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА"Обособени позиции (4):Обособена позиция №1 Бургас, Обособена позиция №2 Сливен, Обособена позиция №3 Стара Загора, Обособена позиция №4 Ямбол. 00044-2014-0052 открита
153 19.06.2014 "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА" 00044-2014-0053 Открита процедура
161 19.06.2014 "Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Южен Централен Район , стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата". 00044-2014-0054 Открита процедура
276 17.06.2014 "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА" по пет обособени позиции 00044-2014-0050 Открита процедура
289 17.06.2014 "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА"по 4 обособени позиции:№1 ОПУ Варна, №2 ОПУ Добрич, №3 ОПУ Търговище и №4 ОПУ Шумен 00044-2014-0051 открита
732 04.04.2014 „Избор на изпълнител за разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОП „Транспорт”, след приключване на строителните дейности по проекта и изготвяне на такава оценка за проектите, които следва да приключат през този програмен период“ 00044-2014-0029 Открита процедура по ЗОП
354 19.03.2014 Изработване на изходни данни за проектиране на рехабилитация на обекти, с които ще се кандидатства за финансиране със средства от европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014-2020, съгласно приложения списък: Път І-5 "АМ "Тракия" – граница ОПУ Хасково" участък 1: от км 242+510 до км 275+372, участък 2: от км 278+711 до км 298+650, участък 3: от км 300+034 до км 302+790 и пътен наделз при км 276+096; Път ІІ-58 "(Конуш – Черноочене) – Комунига – Тополово – Асеновград" участък 1: от км 0+000 до км 17+500; Път ІІ-37 "Златица (път І-6) - АМ "Тракия" – Пазарджик – Пещера" участък 1: от км 46+576 до км 81+161, участък 2: от км 97+550 до км 104+743, участък 3: от км 117+410 до км 124+685, участък 4: от км 132+156 до км 145+216, участък 5: от км 152+410 до км 160+675; Път ІІ-53 "Поликраище – Елена – Сливен" участък 1: от км 0+000 до км 6+700, участък 2: от км 16+700 до км 46+290, участък 3: от км 72+200 до км 87+301; Път ІІ-29 "Варна – Добрич - Кардам" участък 2: от км 25+342 до км 52+345; Път ІІ-44 "/о.п. Севлиево – Велико Търново/ - Севлиево – Драгановци – Габрово" участък 1: от км 0+000 до км 23+900, участък 2: от км 25+731 до км 29+168 00044-2014-0025
336 18.10.2013 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА ПО РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА", по обособени позиции (от 1 до 6) както следва: - Обособена позиция № 1. СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, ; - Обособена позиция № 2. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,; - Обособена позиция № 3. СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ; - Обособена позиция № 4. ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,; - Обособена позиция № 5. ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,; - Обособена позиция № 6. ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН,. 00044-2013-0124 открита
693 04.04.2013 КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „АМ „СТРУМА”, ЛОТ 2 „ДУПНИЦА – БЛАГОЕВГРАД” ОТ КМ 322+000 ДО КМ 359+483.52“ 00044-2013-0002 Открита процедура по ЗОП
496 29.11.2012 „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и физическа невъоръжена денонощна охрана на обекти държавна собственост, управлявани от АПИ – ОПУ – Кюстендил” 00044-2012-0087 открита процедура
737 01.11.2011 Авторски надзор на обект: Автомагистрала "Хемус", участък "СОП-пътен възел Яна" от км 0+000 до км 8+460 00044-2011-0107
110 31.05.2011 Договор за възлагане на обществена поръчка за консултантски услуги във връзка с рехабилитацията на обект: Проект "Транзитни пътища V", Лот 12, Път I-4 "Велико Търново - п.к. Лясковец, у-к: от км 134+00 до км 137+967,44; Път I-4 Ястребино - Омуртаг, у-к: от км 180+500 до км 197+746; Път I-4 "Пролаз - Търговище, у-к: от км 214+630 до км 223+492,74; Път I-4 "Търговище - Белокопитово" и реконструкция на пътен възел, у-к: от км 231+968,78 до км 238+238,53; Път I-4 "Коритна - Севлиево", у-к: от км 25+024 до км 51+491. 00044-2011-0067 Открита процедура по ЗОП
736 13.05.2011 Консултантски услуги във връзка с извършване на допълнително проектиране и строителство на обект: Автомагистрала /А2/"Хемус""СОП-пътен възел Яна" от км 0+000 до км 8+460
91 25.02.2011 Поддържане ( превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 1 169.400 км републикански пътища, стопанисвани от АПИ- Областно пътно управление Бургас, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътища 00044-2011-0045
109 28.01.2011 Договор за възлагане на обществена поръчка за консултантски услуги във връзка със строителството на обект: Лот 8А, Път I-7 "Пътно кръстовище с път I-6 (Петолъчката) с. Веселиново" от км 232+476,27 до км 247+913,77 и Път I-7 "с. Веселиново - с. Окоп" от км 247+913,77 до км 265+190,5 от проект "Транзитни пътища V", област Ямбол 00044-2011-0020 Открита процедура по ЗОП
99 22.10.2010 Договор за възлагане на обществена поръчка за Консултански услуги, във връзка с извършване на рехабилитацията на обект: "Определяне на изпълнител на консултанстка услуга във връзка със строителство на обект Лот 4 Рехабилитация на път II-73 "Шумен - Карнобат" от км 0+000 до км 90+470, област Шумен" 00044-2010-0149 Открита процедура
129 26.02.2010 Договор за възлагане на обществена поръчка за консултантски услуги във връзка с изпълнение на рехабилитация на обект: Лот 22Б с участъци: Участък 1- Път ІІІ-8402, Ветрен дол-Велинград-/I-8/-Септември, Участък 2 - Път ІІ-84 /І-8/, Ветрен дол-Велинград-Юндола, Участък 3 - Път IV-8401, АМ "Тракия" /ПВ Церово/-Виноградец-Карабунар-вход на гр. Септември 00044-2010-0026 Открита процедура по ЗОП
114 Договор за възлагане на обществена поръчка за Консултански услуги, във връзка с извършване на рехабилитацията на обект: Лот 14, "Транзитни пътища V"- Път II-86 "Асеновград-Смолян" от км 27+700 до км 76+306,70 00044-2010-0153 Открита процедура по ЗОП
116 Договор за Авторски надзор на обект Лот 14, "Транзитни пътища V"- Път II-86 "Асеновград-Смолян" от км 27+700 до км 76+306,70 00044-2011-0039 Договаряне с покана по НВМОП
121 Упражняване на консултантска услуга - строителен надзор на обект ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V - Лот 22А -Участък 1 Път II-84 "Юндола - Якоруда - Разлог" от км 54+390 до км 107+114 Обща дължина 52.724 км, Участък 2 Път II-19 "Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово" от км 36+570 до км 53+761.30, Участък 3 Път II-19 "Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово" от км 53+761.30 до км 74+038.59, Участък 4 Път II-19 "Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово" от км 74+038.59 до км 93+670.71, като участъци 2,3, 4 са с обща дължина 57.100км 00044-2008-0090 Открита процедура по ЗОП
122 Договор за авторски надзор на обект: Лот 22А, Участък 1 - Път II-84 "Юндола - Разлог" от км 54+390 до км 107+114 по Проект "Транзитни пътища V" 00044-2011-0050 Договаряне с покана по НВМОП
192 Реконструкция на път ІІ-76 Българин-Харманли, участък от км 57+727 до км 60+806,40 00044-2012-0029 Открита процедура по ЗОП
201 Извършване на проучвателно-проектантски дейности на обект:Аварийно възстановителни дейности на път ІІІ-9901 Царево-АХТОПОЛ на стоманобетонов мостпри км 8+724, стоманобетонов мост при км 9+975 и сводов водосток при 10+285
723 Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130” 00044-2012-0056 Открита процедура по ЗОП
724 Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 00044-2012-0092 Открита процедура по ЗОП
484 "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-045 Лот 44 "Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, с обща дължина 19,032 км, област Добрич".
360 Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор на обект "Лот 51 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-302 Драгомирово – Царевец от км 10+000 до км 27+460", с дължина 17.460 км, област Велико Търново, общинаСвищов в рамките на проект №1 BG161PO001/2.1-01/2007/001/046 - "Лот 51 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-302 Драгомирово – Царевец от км 10+000 до км 27+460", с дължина 17.460 км, област Велико Търново, общинаСвищов
366 Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор на обект "Лот 54 Рехабилитация и реконструкция на път III-202 "Граница Русе-Опака" от км 38+365 до км 52+553, Област Търговище"
371 "Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор на обект Лот 59 Рехабилитация на път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково - Г. Манастир - Крумово - Инзово - Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол"
404 „Избор на изпълнител на дейност публичност и визуализация на проектите от шести етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.“
405 „Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от шести етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.“
1467 „Упражняване на авторски надзор по смисъла на ЗУТ за всички части на техническия проект на обект: Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово“ 00044-2013-0086 Договаряне без предварително обявление