ОП Ид.No
1001
Обект на поръчката
18.12.2017 10:53:43
Услуга
Предмет на поръчката
18.12.2017 10:53:43
Ремонт, сервизно обслужване на служебните автомобили на Областно пътно управление-Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях
Ред за провеждане
18.12.2017 10:53:43
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.12.2017 10:53:43
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.12.2017 10:53:43
Решение-9 от 13.12.2017
18.12.2017 10:53:43
2.44 MB
Обявление/Публична покана
18.12.2017 10:53:43
 
18.12.2017 10:53:43
4.07 MB
Документация
18.12.2017 10:53:43
 
18.12.2017 10:53:43
0.22 MB
Номер на преписка в АОП
18.12.2017 10:53:43
00044-2017-0102
Срок за получаване на офертите
18.12.2017 10:53:43
19.01.2018 17:30
Решение за прекратяване
26.01.2018 13:54:06
Решение-1 от 24.01.2018
Решение за прекратяване на процедура
26.01.2018 13:54:06
0.18 MB