ОП Ид.No
1007
Обект на поръчката
23.03.2018 10:31:42
Услуга
Предмет на поръчката
23.03.2018 10:31:42
„Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно - възстановителни работи на съществуващи тунели, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) на територията на Р България, с цел привеждане в нормативна експлоатационна пригодност, по три обособени позиции".
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+562.30, в нормативна експлоатационна пригодност“;
2 Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ при км 53+297, в нормативна експлоатационна пригодност“;
3 Обособена позиция № 3: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност“
Ред за провеждане
23.03.2018 10:31:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
23.03.2018 10:31:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.03.2018 10:31:42
19 от 21.03.2018
837036/21.03.2018 г.
23.03.2018 10:31:42
0.23 MB
Обявление/Публична покана
23.03.2018 10:31:42
от 21.03.2018
837038/21.03.2018 г.
23.03.2018 10:31:42
0.23 MB
Документация
23.03.2018 10:31:42
 
Разяснения по документация за участие
23.03.2018 10:31:42
 
23.03.2018 11:42:30
0.95 MB
Номер на преписка в АОП
23.03.2018 10:31:42
00044-2018-0014
Срок за получаване на офертите
23.03.2018 10:31:42
21.05.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.03.2018 10:31:42
 
25.06.2018 11:50:59
0.48 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.08.2018 16:57:28
53-00-7695 от 20.08.2018
На 23.08.2018 г., от 10:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на "Агенция Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.09.2018 11:24:01
 
10.09.2018 11:24:01
8.22 MB
10.09.2018 11:24:01
6.88 MB
10.09.2018 11:24:01
8.98 MB
Решение за определяне на изпълнител
10.09.2018 11:24:01
135 от 10.09.2018
 
Договор No.РД-37-49/08.11.2018
Обособена позиция
14.11.2018 11:36:37
1
Предмет на договора
14.11.2018 11:36:37
Обособена позиция № 1: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+562.30, в нормативна експлоатационна пригодност“;
Договор тип
14.11.2018 11:36:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.11.2018 11:36:37
РД-37-49 от 08.11.2018
877788/12.11.2018 г.
14.11.2018 11:36:37
1.16 MB
14.11.2018 11:36:37
0.13 MB
14.11.2018 11:36:37
0.07 MB
Стойност на договора
14.11.2018 11:36:37
BGN, 277 840.00, 20.00, 333 408.00
Срок за изпълнение
14.11.2018 11:36:37
 
150 дни
Изпълнител
14.11.2018 11:36:37
Пътпроект ЕООД
 
Договор No.РД-37-48/06.11.2018
Обособена позиция
14.11.2018 11:36:37
2
Предмет на договора
14.11.2018 11:36:37
Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ при км 53+297, в нормативна експлоатационна пригодност“;
Договор тип
14.11.2018 11:36:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.11.2018 11:36:37
РД-37-48 от 06.11.2018
877788/12.11.2018 г.
14.11.2018 11:36:37
1.15 MB
14.11.2018 11:36:37
0.13 MB
14.11.2018 11:36:37
0.17 MB
Стойност на договора
14.11.2018 11:36:37
BGN, 339 250.00, 20.00, 407 100.00
Срок за изпълнение
14.11.2018 11:36:37
 
150 дни
Изпълнител
14.11.2018 11:36:37
177308638, Обединение Свеко-Трнасконсулт 22 ("Свеко енергопроект" АД и "Трансконсулт-22" ООД)
 
Договор No.РД-37-47/29.10.2018
Обособена позиция
01.11.2018 11:12:27
3
Предмет на договора
01.11.2018 11:12:27
Обособена позиция № 3: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност“
Договор тип
01.11.2018 11:12:27
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.11.2018 11:12:27
РД-37-47 от 29.10.2018
875727/30.10.2018
01.11.2018 11:12:27
1.15 MB
01.11.2018 11:12:27
0.04 MB
01.11.2018 11:12:27
0.2 MB
Стойност на договора
01.11.2018 11:12:27
BGN, 160 885.00, 20.00, 193 062.00
Срок за изпълнение
01.11.2018 11:12:27
 
150 дни
Изпълнител
01.11.2018 11:12:27
Виа План ЕООД