ОП Ид.No
1017
Обект на поръчката
24.04.2018 10:55:37
Услуга
Предмет на поръчката
24.04.2018 10:55:37
"Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти или части от имоти - собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване изграждането на линейни инфраструктурни обекти с възложител Агенция "Пътна инфраструктура"
Ред за провеждане
24.04.2018 10:55:37
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.04.2018 10:55:37
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
22.05.2018 15:57:03
М-72 от 21.05.2018
Решение за откриване на процедурата
24.04.2018 10:55:37
42 от 23.04.2018
843547/23.04.2018 г.
24.04.2018 10:55:37
0.37 MB
Обявление/Публична покана
24.04.2018 10:55:37
от 23.04.2018
843549/23.04.2018 г.
24.04.2018 10:55:37
0.19 MB
Документация
24.04.2018 10:55:37
 
Номер на преписка в АОП
24.04.2018 10:55:37
00044-2018-0030
Срок за получаване на офертите
24.04.2018 10:55:37
31.05.2018 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
07.06.2018 15:58:42
53-00-5139 от 07.06.2018
На 12.06.2018 г., от 10:00 часа, в зала 701, на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.04.2018 10:55:37
 
26.06.2018 10:59:17
0.26 MB
26.06.2018 10:59:17
0.13 MB
26.06.2018 10:59:17
0.22 MB
Решение за класиране
26.06.2018 10:59:17
75 от 26.06.2018
26.06.2018 10:59:17
0.07 MB
 
Договор No.53-00-7838/23.08.2018
Обособена позиция
29.08.2018 10:23:27
1
Предмет на договора
29.08.2018 10:23:27
"Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти или части от имоти - собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване изграждането на линейни инфраструктурни обекти с възложител Агенция "Пътна инфраструктура"
Договор тип
29.08.2018 10:23:27
Рамково споразумение
Договор
29.08.2018 10:23:27
53-00-7838 от 23.08.2018
864575/27.08.2018
29.08.2018 10:23:27
0.05 MB
29.08.2018 10:23:27
0.04 MB
Изпълнител
29.08.2018 10:23:27
Бачовска и синове ЕООД и Сървей груп ЕООД