ОП Ид.No
1025
Обект на поръчката
25.04.2018 12:43:09
Услуга
Предмет на поръчката
25.04.2018 12:43:09
„Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация), по четири обособени позиции“. •Обособена позиция №1:„Път III-807 Върбица - Скобелево от км 0+000 до км 11+800“; •Обособена позиция №2:„Път II-99 Бургас - Царево от км 0+000 до км 58+000“; •Обособена позиция №3:„Път І-9 Обзор - Слънчев Бряг от км 165+900 до км 199+100“; •Обособена позиция №4:“Път ІIІ - 906 „I-9-/Ст. Оряхово-Обзор-/ - Гюльовца – Каблешково – I-9” от км 0+000 до км 65+674“;
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 •Обособена позиция №1:„Път III-807 Върбица - Скобелево от км 0+000 до км 11+800“
2 •Обособена позиция №2:„Път II-99 Бургас - Царево от км 0+000 до км 58+000“
3 •Обособена позиция №3:„Път І-9 Обзор - Слънчев Бряг от км 165+900 до км 199+100“
4 •Обособена позиция №4:“Път ІIІ - 906 „I-9-/Ст. Оряхово-Обзор-/ - Гюльовца – Каблешково – I-9” от км 0+000 до км 65+674“
Ред за провеждане
25.04.2018 12:43:09
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.04.2018 12:43:09
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.04.2018 12:43:09
44 от 23.04.2018
843601/23.04.2018 г.
25.04.2018 12:43:09
0.22 MB
Обявление/Публична покана
25.04.2018 12:43:09
от 23.04.2018
843603/23.04.2018 г.
25.04.2018 12:43:09
0.24 MB
Документация
25.04.2018 12:43:09
 
25.04.2018 12:43:09
49.67 MB
25.04.2018 12:43:09
14.26 MB
Разяснения по документация за участие
25.04.2018 12:43:09
 
04.05.2018 15:21:41
0.06 MB
Номер на преписка в АОП
25.04.2018 12:43:09
00044-2018-0032
Срок за получаване на офертите
25.04.2018 12:43:09
26.07.2018 17:30
Решение за прекратяване
23.08.2018 13:05:47
120 от 23.08.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.04.2018 12:43:09
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
31.10.2018 11:10:17
53-00-10215 от 31.10.2018
На 05.11.2018 г., от 11:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.12.2018 14:23:49
 
10.12.2018 14:23:49
0.39 MB
10.12.2018 14:23:49
0.26 MB
10.12.2018 14:23:49
0.53 MB
10.12.2018 14:23:49
0.59 MB
Решение за определяне на изпълнител
10.12.2018 14:23:49
187 от 10.12.2018
 
Договор No.РД-32-4/12.03.2019
Обособена позиция
14.03.2019 10:58:12
1
Предмет на договора
14.03.2019 10:58:12
•Обособена позиция №1:„Път III-807 Върбица - Скобелево от км 0+000 до км 11+800“
Договор тип
14.03.2019 10:58:12
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.03.2019 10:58:12
РД-32-4 от 12.03.2019
900305/13.03.2019
14.03.2019 10:58:12
1.12 MB
14.03.2019 10:58:12
0.16 MB
14.03.2019 10:58:12
0.2 MB
Стойност на договора
14.03.2019 10:58:12
BGN, 44 847.00, 20.00, 53 816.40
Изпълнител
14.03.2019 10:58:12
Проджект планинг енд мениджмънт ООД
 
Договор No.РД-32-3/11.03.2019
Обособена позиция
14.03.2019 10:58:12
3
Предмет на договора
14.03.2019 10:58:12
•Обособена позиция №3:„Път І-9 Обзор - Слънчев Бряг от км 165+900 до км 199+100“
Договор тип
14.03.2019 10:58:12
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.03.2019 10:58:12
РД-32-3 от 11.03.2019
900305/13.03.2019
14.03.2019 10:58:12
1.17 MB
14.03.2019 10:58:12
0.13 MB
14.03.2019 10:58:12
0.17 MB
Стойност на договора
14.03.2019 10:58:12
BGN, 127 820.00, 20.00, 153 384.00
Изпълнител
14.03.2019 10:58:12
Проджект планинг енд мениджмънт ООД
 
Договор No.РД-32-2/11.03.2019
Обособена позиция
14.03.2019 10:58:12
4
Предмет на договора
14.03.2019 10:58:12
•Обособена позиция №4:“Път ІIІ - 906 „I-9-/Ст. Оряхово-Обзор-/ - Гюльовца – Каблешково – I-9” от км 0+000 до км 65+674“
Договор тип
14.03.2019 10:58:12
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.03.2019 10:58:12
РД-32-2 от 11.03.2019
900305/13.03.2019
14.03.2019 10:58:12
1.18 MB
14.03.2019 10:58:12
0.15 MB
14.03.2019 10:58:12
0.08 MB
Стойност на договора
14.03.2019 10:58:12
BGN, 385 000.00, 20.00, 462 000.00
Изпълнител
14.03.2019 10:58:12
114110881, ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД