ОП Ид.No
1028
Обект на поръчката
17.04.2018 15:21:28
Услуга
Предмет на поръчката
17.04.2018 15:21:28
„Изработване на идеен проект за мерките по ОВОС описани в решение по ОВОС 3-3/2017г. и за рехабилитация на Път I-1 “София - Кулата“ в участъка от км 378+318 (по километража на първокласен път I-1 /Е79) ≡ км 376+000 (по километража на АМ „Струма“ Лот 3.1) до км 396+137 (по километража на първокласен път I-1 /E79/), като част от дясно платно на АМ „Струма“ Лот 3.2”.
Ред за провеждане
17.04.2018 15:21:28
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
17.04.2018 15:21:28
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
17.04.2018 15:21:28
24-00-854 от 17.04.2018
Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
17.04.2018 15:21:28
11.54 MB
Документация
17.04.2018 15:21:28
 
17.04.2018 15:21:28
102.34 MB
Номер на преписка в АОП
17.04.2018 15:21:28
9075025/17.04.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075025 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075366
Срок за получаване на офертите
17.04.2018 15:21:28
30.04.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.04.2018 15:21:28
 
 
Договор No.РД-37-9/06.06.2018
Обособена позиция
06.06.2018 14:35:40
1
Предмет на договора
06.06.2018 14:35:40
„Изработване на идеен проект за мерките по ОВОС описани в решение по ОВОС 3-3/2017г. и за рехабилитация на Път I-1 “София - Кулата“ в участъка от км 378+318 (по километража на първокласен път I-1 /Е79) ≡ км 376+000 (по километража на АМ „Струма“ Лот 3.1) до км 396+137 (по километража на първокласен път I-1 /E79/), като част от дясно платно на АМ „Струма“ Лот 3.2”.
Договор тип
06.06.2018 14:35:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.06.2018 14:35:40
РД-37-9 от 06.06.2018
06.06.2018 14:35:40
0.72 MB
06.06.2018 14:35:40
0.04 MB
Стойност на договора
06.06.2018 14:35:40
BGN, 65 400.00, 20.00, 78 480.00
Срок за изпълнение
06.06.2018 14:35:40
 
60 календарни дни
Изпълнител
06.06.2018 14:35:40
Пътпроект 2000 ООД