ОП Ид.No
1030
Обект на поръчката
04.04.2018 16:50:22
Услуга
Предмет на поръчката
04.04.2018 16:50:22
Археологическо наблюдение по време на строителството на трасето на обект Автомагистрала "Хемус" участък 1 с обхват от км. 78+884 до км. 87+800
Източник на финансиране
04.04.2018 16:50:22
 
Бюджет АПИ
Ред за провеждане
04.04.2018 16:50:22
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
04.04.2018 16:50:22
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
04.04.2018 16:50:22
33-00-60 от 04.04.2018
04.04.2018 16:50:22
0.15 MB
Документация
04.04.2018 16:50:22
 
04.04.2018 16:50:22
0.81 MB
Номер на преписка в АОП
04.04.2018 16:50:22
към 03461-2015-0006
Към рамково споразумение № 136/23.09.2015 г. на НКСИП
 
Договор No.РД-37-17/16.05.2018
Обособена позиция
18.05.2018 10:28:36
1
Предмет на договора
18.05.2018 10:28:36
Археологическо наблюдение по време на строителството на трасето на обект Автомагистрала "Хемус" участък 1 с обхват от км. 78+884 до км. 87+800
Договор тип
18.05.2018 10:28:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.05.2018 10:28:36
РД-37-17 от 16.05.2018
847232/16.05.2018
18.05.2018 10:28:36
13.17 MB
18.05.2018 10:28:36
0.43 MB
18.05.2018 10:28:36
1.73 MB
Стойност на договора
18.05.2018 10:28:36
BGN, 28 611.00, 20.00, 34 333.20
Срок за изпълнение
18.05.2018 10:28:36
 
25 дни
Изпълнител
18.05.2018 10:28:36
Национален археологически институт с музей при БАН
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.07.2021 14:43:09
24-00-1478 от 16.07.2021
1016941/16.07.2021