ОП Ид.No
1031
Обект на поръчката
01.06.2018 11:34:10
Услуга
Предмет на поръчката
01.06.2018 11:34:10
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Път І-1 (Е79) „Мездра – Ботевград” Лот 1, от км 174+800 до км 194+122”
Източник на финансиране
01.06.2018 11:34:10
 
АПИ
Ред за провеждане
01.06.2018 11:34:10
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.06.2018 11:34:10
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.06.2018 11:34:10
56 от 30.05.2018
849212/30.05.2018 г.
01.06.2018 11:34:10
0.28 MB
Обявление/Публична покана
01.06.2018 11:34:10
от 30.05.2018
849217/30.05.2018 г.
01.06.2018 11:34:10
0.22 MB
Документация
01.06.2018 11:34:10
 
01.06.2018 11:34:10
363.36 MB
Разяснения по документация за участие
01.06.2018 11:34:10
 
Номер на преписка в АОП
01.06.2018 11:34:10
00044-2018-0041
Срок за получаване на офертите
01.06.2018 11:34:10
02.08.2018 17:30
Решение за прекратяване
31.07.2018 11:41:19
105 от 31.07.2018
862393/13.08.2018