ОП Ид.No
1032
Обект на поръчката
01.06.2018 11:06:42
Услуга
Предмет на поръчката
01.06.2018 11:06:42
Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на проектиране и строителство на обект: „Софийски и околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел "Младост"
Източник на финансиране
01.06.2018 11:06:42
 
АПИ
Ред за провеждане
01.06.2018 11:06:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.06.2018 11:06:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.06.2018 11:06:42
55 от 30.05.2018
849248/30.05.2018 г.
01.06.2018 11:06:42
0.26 MB
Обявление/Публична покана
01.06.2018 11:06:42
от 30.05.2018
849250/30.05.2018 г.
01.06.2018 11:06:42
0.25 MB
Документация
01.06.2018 11:06:42
 
01.06.2018 11:06:42
14.28 MB
01.06.2018 11:06:42
4.57 MB
01.06.2018 11:06:42
553.74 MB
01.06.2018 11:06:42
491.09 MB
Разяснения по документация за участие
01.06.2018 11:06:42
 
11.06.2018 17:28:41
1.09 MB
04.07.2018 15:01:42
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
01.06.2018 11:06:42
00044-2018-0043
Срок за получаване на офертите
01.06.2018 11:06:42
12.07.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.06.2018 11:06:42
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
03.07.2019 17:19:12
53-00-6679 от 03.07.2019
Отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 08.07.2019 г. от 11:00 часа, в зала 605 на VІ етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.07.2019 16:35:04
 
22.07.2019 16:35:04
0.37 MB
22.07.2019 16:35:04
2.31 MB
22.07.2019 16:35:04
0.51 MB
22.07.2019 16:35:04
0.38 MB
Решение за определяне на изпълнител
22.07.2019 16:35:04
97 от 19.07.2019
Решение за класиране
25.07.2019 17:50:00
 
Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП № 53-00-7558/25.07.2019 г.
 
Договор No.РД-34-6/04.09.2019
Обособена позиция
16.09.2019 10:30:51
1
Предмет на договора
16.09.2019 10:30:51
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ В УЧАСТЪКА ОТ КМ 35+260 ДО КМ 41+340 /ОТ ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ ДО ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „МЛАДОСТ“/“
Договор тип
16.09.2019 10:30:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.09.2019 10:30:51
РД-34-6 от 04.09.2019
933136/13.09.2019 г.
16.09.2019 10:30:51
1.42 MB
16.09.2019 10:30:51
0.19 MB
16.09.2019 10:30:51
0.06 MB
Стойност на договора
16.09.2019 10:30:51
BGN, 1 547 340.00, 20.00, 1 856 808.00
Срок за изпълнение
16.09.2019 10:30:51
 
1460 дни
Изпълнител
16.09.2019 10:30:51
177383726, Обединение СОП-ЮГ 2018 (Консултантска Инженерна Група ООД, Ай Си Консулентен Цивилтехникер ООД, Ипсилон Консулт ЕООД, Пи Ес Консулт ЕООД и Тренкадис ЕООД)