ОП Ид.No
1033
Обект на поръчката
17.05.2018 11:44:29
Строителство
Предмет на поръчката
17.05.2018 11:44:29
„Определяне на изпълнител за строителство на обект: Пътно кръстовище на път ІІ-64/Карлово – Баня – Долна Махала – Труд –п.в. „Труд“ – Пловдив/ при км 48+278 и път ІІІ-606/ Голям чардак – Малък чардак – Строево – (Труд – Пловдив)“.
Ред за провеждане
17.05.2018 11:44:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
17.05.2018 11:44:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.05.2018 11:44:29
50 от 15.05.2018
846943/15.05.2018 г.
17.05.2018 11:44:29
0.22 MB
Обявление/Публична покана
17.05.2018 11:44:29
от 15.05.2018
846946/15.05.2018 г.
17.05.2018 11:44:29
0.21 MB
Документация
17.05.2018 11:44:29
 
17.05.2018 11:44:29
58.27 MB
17.05.2018 11:44:29
14.28 MB
Разяснения по документация за участие
17.05.2018 11:44:29
 
Номер на преписка в АОП
17.05.2018 11:44:29
00044-2018-0036
Срок за получаване на офертите
17.05.2018 11:44:29
21.06.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
17.05.2018 11:44:29
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.10.2018 10:55:11
53-00-9149 от 02.10.2018
На 05.10.2018 г., от 11:00 часа, в зала 702 на VII -ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.11.2018 11:21:28
 
07.11.2018 11:21:28
0.24 MB
07.11.2018 11:21:28
0.54 MB
Решение за определяне на изпълнител
07.11.2018 11:21:28
166 от 06.11.2018
 
Договор No.РД-33-2/25.02.2019
Обособена позиция
28.02.2019 10:54:31
1
Предмет на договора
28.02.2019 10:54:31
„Определяне на изпълнител за строителство на обект: Пътно кръстовище на път ІІ-64/Карлово – Баня – Долна Махала – Труд –п.в. „Труд“ – Пловдив/ при км 48+278 и път ІІІ-606/ Голям чардак – Малък чардак – Строево – (Труд – Пловдив)“.
Договор тип
28.02.2019 10:54:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.02.2019 10:54:31
РД-33-2 от 25.02.2019
897045/26.02.2019 г.
28.02.2019 10:54:31
4.09 MB
28.02.2019 10:54:31
0.61 MB
28.02.2019 10:54:31
0.08 MB
28.02.2019 10:54:31
0.33 MB
Стойност на договора
28.02.2019 10:54:31
BGN, 1 007 292.46, 20.00, 1 208 750.95
Срок за изпълнение
28.02.2019 10:54:31
 
6 месеца
Изпълнител
28.02.2019 10:54:31
177324375, Кръгово кръстовище Труд 2018 ДЗЗД (Пст Груп ЕАД и Сет Къмпани АД)
Уведомление на АОП за изпълнен договор
27.10.2020 10:17:05