ОП Ид.No
1034
Обект на поръчката
01.06.2018 11:24:44
Услуга
Предмет на поръчката
01.06.2018 11:24:44
"Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Път І–1 (Е-79) "Мездра – Ботевград" Лот 2, от км 161+367 до км 174+800"
Източник на финансиране
01.06.2018 11:24:44
 
АПИ
Ред за провеждане
01.06.2018 11:24:44
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.06.2018 11:24:44
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.06.2018 11:24:44
57 от 30.05.2018
849228/30.05.2018 г.
01.06.2018 11:24:44
0.27 MB
Обявление/Публична покана
01.06.2018 11:24:44
от 30.05.2018
849233/30.05.2018 г.
01.06.2018 11:24:44
0.22 MB
Документация
01.06.2018 11:24:44
 
01.06.2018 11:24:44
815.15 MB
Номер на преписка в АОП
01.06.2018 11:24:44
00044-2018-0042
Срок за получаване на офертите
01.06.2018 11:24:44
09.08.2018 17:30
Решение за прекратяване
31.07.2018 11:42:39
104 от 31.07.2018
862398/13.08.2018