ОП Ид.No
1037
Обект на поръчката
17.05.2018 11:58:15
Услуга
Предмет на поръчката
17.05.2018 11:58:15
„Осъществяване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Пътно кръстовище на път ІІ-64/Карлово – Баня – Долна Махала – Труд –п.в. „Труд“ – Пловдив/ при км 48+278 и път ІІІ-606/ Голям чардак – Малък чардак – Строево – (Труд – Пловдив)”
Ред за провеждане
17.05.2018 11:58:15
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
17.05.2018 11:58:15
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.05.2018 11:58:15
51 от 15.05.2018
846951/15.05.2018 г.
17.05.2018 11:58:15
0.35 MB
Обявление/Публична покана
17.05.2018 11:58:15
от 15.05.2018
846952/15.05.2018 г.
17.05.2018 11:58:15
0.21 MB
Документация
17.05.2018 11:58:15
 
17.05.2018 11:58:15
58.27 MB
17.05.2018 11:58:15
14.28 MB
Номер на преписка в АОП
17.05.2018 11:58:15
00044-2018-0037
Срок за получаване на офертите
17.05.2018 11:58:15
28.06.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
17.05.2018 11:58:15
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.10.2018 13:58:38
53-00-9590 от 15.10.2018
На 18.10.2018 г. от 10:30 часа, в зала 702 на VII-ми етаж, в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.11.2018 14:22:55
 
08.11.2018 14:22:55
0.22 MB
08.11.2018 14:22:55
0.5 MB
08.11.2018 14:22:55
0.97 MB
08.11.2018 14:22:55
0.46 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.11.2018 14:22:55
167 от 07.11.2018
 
Договор No.РД-37-1/04.01.2019
Обособена позиция
09.01.2019 10:41:55
1
Предмет на договора
09.01.2019 10:41:55
„Осъществяване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Пътно кръстовище на път ІІ-64/Карлово – Баня – Долна Махала – Труд –п.в. „Труд“ – Пловдив/ при км 48+278 и път ІІІ-606/ Голям чардак – Малък чардак – Строево – (Труд – Пловдив)”
Договор тип
09.01.2019 10:41:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.01.2019 10:41:55
РД-37-1 от 04.01.2019
886642/07.01.2019
09.01.2019 10:41:55
1.15 MB
09.01.2019 10:41:55
0.04 MB
09.01.2019 10:41:55
0.04 MB
09.01.2019 10:41:55
0.13 MB
Стойност на договора
09.01.2019 10:41:55
BGN, 10 800.00, 20.00, 12 960.00
Изпълнител
09.01.2019 10:41:55
Пътконсулт 2000 ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
27.10.2020 10:19:15