ОП Ид.No
1040
Обект на поръчката
24.04.2018 14:28:24
Услуга
Предмет на поръчката
24.04.2018 14:28:24
Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Шумен
Ред за провеждане
24.04.2018 14:28:24
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.04.2018 14:28:24
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.04.2018 14:28:24
Решение-2 от 23.04.2018
24.04.2018 14:28:24
11.99 MB
Обявление/Публична покана
24.04.2018 14:28:24
 
24.04.2018 14:28:24
18.69 MB
Документация
24.04.2018 14:28:24
 
24.04.2018 14:28:24
0.52 MB
25.04.2018 13:52:43
0.09 MB
25.04.2018 15:00:42
0.03 MB
Номер на преписка в АОП
24.04.2018 14:28:24
00044-2018-0029
Срок за получаване на офертите
24.04.2018 14:28:24
28.05.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
24.04.2018 14:28:24
Протокл №1 от 22.06.2018
22.06.2018 13:16:29
10.26 MB
07.08.2018 15:36:23
21.58 MB
07.08.2018 15:39:32
10.69 MB
07.08.2018 15:39:32
42.11 MB
07.08.2018 15:39:32
5.72 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.07.2018 15:39:00
 
Отваряне на цени на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на ОПУ - Шумен, пл. "Оборище" № 2 в заседателната зала
 
Обособена позиция No.1
Обособена позиция
18.02.2019 16:07:05
1
Предмет на договора
18.02.2019 16:07:05
Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Шумен
Договор тип
18.02.2019 16:07:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за изпълнен договор
05.02.2021 15:31:17
24-00-11 от 25.01.2021
Договор
18.02.2019 16:07:05
от 19.02.2020
18.02.2019 16:07:05
34.24 MB
18.02.2019 16:07:05
9.19 MB
18.02.2019 16:07:05
0.29 MB
18.02.2019 16:07:05
0.52 MB
Стойност на договора
18.02.2019 16:07:05
BGN, 104 691.61, 20.00, 125 629.93
Срок за изпълнение
18.02.2019 16:07:05
 
24 месеца
Дата на приключване
18.02.2019 16:07:05
10.01.2021
Изпълнител
18.02.2019 16:07:05
127592171, Мега Сот ЕООД гр. Шумен
Допълнително споразумение
23.03.2020 16:20:26
от 19.02.2020