ОП Ид.No
1048
Обект на поръчката
08.06.2018 15:02:50
Услуга
Предмет на поръчката
08.06.2018 15:02:50
„Определяне на изпълнител за осъществяване на консултантска услуга за обект: „Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“
Източник на финансиране
08.06.2018 15:02:50
 
ОПОС 2014-2020
Ред за провеждане
08.06.2018 15:02:50
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
08.06.2018 15:02:50
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.06.2018 15:02:50
61 от 06.06.2018
850318/06.06.2018 г.
08.06.2018 15:02:50
0.46 MB
Обявление/Публична покана
08.06.2018 15:02:50
от 06.06.2018
850319/06.06.2018 г.
08.06.2018 15:02:50
0.21 MB
Документация
08.06.2018 15:02:50
 
08.06.2018 15:02:50
55.7 MB
Номер на преписка в АОП
08.06.2018 15:02:50
00044-2018-0049
Срок за получаване на офертите
08.06.2018 15:02:50
23.07.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.06.2018 15:02:50
 
13.09.2018 14:55:47
1.12 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
16.10.2018 16:18:12
53-00-9650 от 16.10.2018
На 19.10.2018 г. от 11:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.11.2018 13:06:10
 
19.11.2018 13:06:10
0.12 MB
19.11.2018 13:06:10
0.47 MB
19.11.2018 13:06:10
0.15 MB
19.11.2018 13:06:10
0.16 MB
19.11.2018 13:06:10
0.6 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.11.2018 13:06:10
174 от 16.11.2018
 
Договор No.РД-36-1/07.02.2019
Обособена позиция
11.02.2019 10:37:46
1
Предмет на договора
11.02.2019 10:37:46
„Определяне на изпълнител за осъществяване на консултантска услуга за обект: „Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“
Договор тип
11.02.2019 10:37:46
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.02.2019 10:37:46
РД-36-1 от 07.02.2019
893350/08.02.2019
11.02.2019 10:37:46
2 MB
11.02.2019 10:37:46
0.05 MB
11.02.2019 10:37:46
0.04 MB
Стойност на договора
11.02.2019 10:37:46
BGN, 5 800.00, 20.00, 6 960.00
Срок за изпълнение
11.02.2019 10:37:46
 
104 дни
Изпълнител
11.02.2019 10:37:46
СС-Консулт ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.08.2021 13:58:00
24-00-1798 от 24.08.2021
1019277/24.08.2021г.