ОП Ид.No
1050
Обект на поръчката
22.06.2018 10:55:04
Услуга
Предмет на поръчката
22.06.2018 10:55:04
„Избор на застраховател за автомобилния парк на Агенция „Пътна инфраструктура“ за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховка „Злополука“ на местата в МПС и застраховка „Каско“.
Ред за провеждане
22.06.2018 10:55:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
22.06.2018 10:55:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
22.06.2018 10:55:04
70 от 20.06.2018
852821/20.06.2018 г.
22.06.2018 10:55:04
0.16 MB
Обявление/Публична покана
22.06.2018 10:55:04
от 20.06.2018
852824/20.06.2018 г.
22.06.2018 10:55:04
0.19 MB
Документация
22.06.2018 10:55:04
 
Разяснения по документация за участие
22.06.2018 10:55:04
 
Номер на преписка в АОП
22.06.2018 10:55:04
00044-2018-0056
Срок за получаване на офертите
22.06.2018 10:55:04
09.08.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.06.2018 10:55:04
 
31.08.2018 14:10:21
0.15 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.10.2018 12:07:50
53-00-9594 от 15.10.2018
Отваряне на ценови предложения на 18.10.2018 г. от 14:00 ч. в Зала 701 но VII етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.11.2018 16:52:47
 
16.11.2018 16:52:47
0.13 MB
16.11.2018 16:52:47
0.54 MB
16.11.2018 16:52:47
0.32 MB
16.11.2018 16:52:47
0.49 MB
16.11.2018 16:52:47
1.52 MB
Решение за определяне на изпълнител
16.11.2018 16:52:47
173 от 16.11.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.06.2019 16:42:12
 
05.06.2019 16:42:12
0.27 MB
05.06.2019 16:42:12
0.27 MB
Решение за класиране
05.06.2019 16:42:12
75 от 05.06.2019
 
Договор No.Д-56/28.06.2019
Обособена позиция
17.07.2019 10:37:19
1
Предмет на договора
17.07.2019 10:37:19
„Избор на застраховател за автомобилния парк на Агенция „Пътна инфраструктура“ за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховка „Злополука“ на местата в МПС и застраховка „Каско“.
Договор тип
17.07.2019 10:37:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.07.2019 10:37:19
Д-56 от 28.06.2019
921994/15.07.2019 г.
17.07.2019 10:37:19
0.72 MB
17.07.2019 10:37:19
0.04 MB
17.07.2019 10:37:19
0.16 MB
Стойност на договора
17.07.2019 10:37:19
BGN, 297 083.05, 20.00, 356 499.66
Срок за изпълнение
17.07.2019 10:37:19
 
24 месеца
Изпълнител
17.07.2019 10:37:19
121265177, ЗАД ОЗК Застраховане АД