ОП Ид.No
1057
Обект на поръчката
07.06.2018 11:05:32
Услуга
Предмет на поръчката
07.06.2018 11:05:32
„Абонаментно сервизно поддържане на асансьорни уредби в сградите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Институт по пътища и мостове (ИПМ)“
Ред за провеждане
07.06.2018 11:05:32
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
07.06.2018 11:05:32
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
07.06.2018 11:05:32
24-00-1199 от 07.06.2018
07.06.2018 11:05:32
10.34 MB
Документация
07.06.2018 11:05:32
 
07.06.2018 11:05:32
0.05 MB
07.06.2018 11:05:32
0.11 MB
Разяснения по документация за участие
07.06.2018 11:05:32
 
07.06.2018 11:05:32
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
07.06.2018 11:05:32
9076928/07.06.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076928
Срок за получаване на офертите
07.06.2018 11:05:32
21.06.2018 17:30
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077403/19.06.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.06.2018 11:05:32
 
06.07.2018 12:11:10
0.18 MB
26.07.2018 15:26:58
0.11 MB
 
Договор No.Д-87/03.10.2018
Обособена позиция
04.10.2018 11:25:05
1
Предмет на договора
04.10.2018 11:25:05
„Абонаментно сервизно поддържане на асансьорни уредби в сградите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Институт по пътища и мостове (ИПМ)“
Договор тип
04.10.2018 11:25:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
04.10.2018 11:25:05
0.84 MB
04.10.2018 11:25:05
0.07 MB
04.10.2018 11:25:05
0.07 MB
Договор
04.10.2018 11:25:05
Д-87 от 03.10.2018
Стойност на договора
04.10.2018 11:25:05
BGN, 18 720.00, 20.00, 22 464.00
Срок за изпълнение
04.10.2018 11:25:05
 
36 месеца
Изпълнител
04.10.2018 11:25:05
131379478, Глобал Лифт ООД