ОП Ид.No
1059
Обект на поръчката
03.10.2018 11:32:19
Доставка
Предмет на поръчката
03.10.2018 11:32:19
Доставка на въглища за отопление, за нуждите на ОПУ-Русе
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1
Ред за провеждане
03.10.2018 11:32:19
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
03.10.2018 11:32:19
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
03.10.2018 11:32:19
Решение-3 от 02.10.2018
03.10.2018 11:40:58
2.76 MB
Обявление/Публична покана
03.10.2018 11:32:19
24-00-265 от 02.10.2018
03.10.2018 11:40:58
4.09 MB
Документация
03.10.2018 11:32:19
 
03.10.2018 11:50:26
9.75 MB
03.10.2018 11:56:58
0.07 MB
03.10.2018 11:56:58
0.14 MB
03.10.2018 11:56:58
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
03.10.2018 11:32:19
00044-2018-0090
Срок за получаване на офертите
03.10.2018 11:32:19
 
07.11.2018 година - 17,00 часа
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.11.2018 13:17:10
24-00-315 от 21.11.2018
Решение за класиране
18.12.2018 13:01:23
Решение № 6 от 18.12.2018
18.12.2018 13:01:23
0.81 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.10.2018 11:32:19
Протокол № 1, Протокол № 2 и Доклад от 18.12.2018
21.11.2018 14:37:25
2.46 MB
18.12.2018 13:01:23
1.52 MB
18.12.2018 13:01:23
3.87 MB
Решение за прекратяване
11.02.2019 10:26:16
2 от 11.02.2019