ОП Ид.No
1060
Обект на поръчката
09.07.2018 10:26:31
Услуга
Предмет на поръчката
09.07.2018 10:26:31
„Консултантски услуги при разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“
Ред за провеждане
09.07.2018 10:26:31
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.07.2018 10:26:31
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.07.2018 10:26:31
84 от 06.07.2018
856116/06.07.2018 г.
09.07.2018 10:26:31
0.32 MB
Обявление/Публична покана
09.07.2018 10:26:31
от 06.07.2018
856108/06.07.2018 г.
09.07.2018 10:26:31
0.21 MB
Документация
09.07.2018 10:26:31
 
10.07.2018 10:24:19
28.61 MB
Номер на преписка в АОП
09.07.2018 10:26:31
00044-2018-0060
Срок за получаване на офертите
09.07.2018 10:26:31
16.08.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.07.2018 10:26:31
 
31.08.2018 11:30:38
0.24 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.09.2018 14:49:47
53-00-8550 от 13.09.2018
Отваря не на ценови предложения на 18.09.2018 г. от 11:00 ч.в Зала 605, етаж VI в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.10.2018 15:20:28
 
05.10.2018 15:20:28
0.36 MB
05.10.2018 15:20:28
0.06 MB
05.10.2018 15:20:28
0.26 MB
05.10.2018 15:20:28
2.35 MB
Решение за определяне на изпълнител
05.10.2018 15:20:28
143 от 05.10.2018
 
Договор No.РД-36-12/20.11.2018
Обособена позиция
23.11.2018 10:27:17
1
Предмет на договора
23.11.2018 10:27:17
„Консултантски услуги при разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“
Договор тип
23.11.2018 10:27:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.11.2018 10:27:17
РД-36-12 от 20.11.2018
879477/21.11.2018 Г.
23.11.2018 10:27:17
1.16 MB
23.11.2018 10:27:17
0.09 MB
23.11.2018 10:27:17
0.07 MB
Стойност на договора
23.11.2018 10:27:17
BGN, 28 715.58, 20.00, 34 458.70
Срок за изпълнение
23.11.2018 10:27:17
 
90 дни
Изпълнител
23.11.2018 10:27:17
ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД