ОП Ид.No
1063
Обект на поръчката
13.06.2018 10:57:31
Услуга
Предмет на поръчката
13.06.2018 10:57:31
Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на Лот 24 „Път III-866 Смолян- Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, област Смолян“
Източник на финансиране
13.06.2018 10:57:31
 
ОПРР 2014-2020
Ред за провеждане
13.06.2018 10:57:31
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.06.2018 10:57:31
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.06.2018 10:57:31
63 от 11.06.2018
851047/11.06.2018 г.
13.06.2018 10:57:31
0.26 MB
Обявление/Публична покана
13.06.2018 10:57:31
от 11.06.2018
851051/11.06.2018 г.
13.06.2018 10:57:31
0.21 MB
Документация
13.06.2018 10:57:31
 
13.06.2018 10:57:31
17.48 MB
13.06.2018 10:57:31
604.41 MB
Номер на преписка в АОП
13.06.2018 10:57:31
00044-2018-0050
Срок за получаване на офертите
13.06.2018 10:57:31
19.07.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
13.06.2018 10:57:31
 
10.08.2018 12:27:07
0.19 MB
10.08.2018 12:27:07
0.34 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
16.04.2019 14:43:30
53-00-3736 от 16.04.2019
На 19.04.2019 г., от 11:00 часа, в зала 701, на VII-ми етаж, в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.05.2019 14:13:36
 
15.05.2019 14:13:36
1.44 MB
15.05.2019 14:13:36
0.81 MB
Решение за определяне на изпълнител
15.05.2019 14:13:36
62 от 15.05.2019
 
Договор No.РД-36-14/19.06.2019
Обособена позиция
26.06.2019 10:47:10
1
Предмет на договора
26.06.2019 10:47:10
Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на Лот 24 „Път III-866 Смолян- Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, област Смолян“
Договор тип
26.06.2019 10:47:10
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.06.2019 10:47:10
РД-36-14 от 19.06.2019
917992/24.06.2019 г.
26.06.2019 10:47:10
1.42 MB
26.06.2019 10:47:10
0.12 MB
26.06.2019 10:47:10
0.05 MB
Стойност на договора
26.06.2019 10:47:10
BGN, 327 500.00, 20.00, 393 000.00
Срок за изпълнение
26.06.2019 10:47:10
 
18 месеца
Изпълнител
26.06.2019 10:47:10
177351155, ОБЕДИНЕНИЕ НАДЗОР РЕГИОНИ (Строл 1000 АД и Трафик Холдинг ЕООД)
Промени в условията на договора
11.03.2020 10:33:44
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
19.04.2021 17:46:02
24-00-818 от 19.04.2021
1011463/19.04.2021г.