ОП Ид.No
1072
Обект на поръчката
12.07.2018 17:21:56
Строителство
Предмет на поръчката
12.07.2018 17:21:56
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус – ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус – ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия – ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора; АМ Тракия – ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица – ОПУ Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – АМ Хемус на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч;
2 Обособена позиция № 2 – АМ Хемус на територията на ОПУ Варна и ОПУ Шумен;
3 Обособена позиция № 3 – АМ Тракия на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора;
4 Обособена позиция № 4 – АМ Тракия на територията на ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас
5 Обособена позиция № 5 – АМ Марица на територията на ОПУ Хасково“
Ред за провеждане
12.07.2018 17:21:56
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.07.2018 17:21:56
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
27.08.2018 14:58:04
М-130 от 07.08.2018
Решение за откриване на процедурата
12.07.2018 17:21:56
92 от 11.07.2018
856767/11.07.2018 г.
12.07.2018 17:21:56
0.36 MB
Обявление/Публична покана
12.07.2018 17:21:56
от 11.07.2018
856769/11.07.2018 г.
12.07.2018 17:21:56
0.27 MB
Документация
12.07.2018 17:21:56
 
Номер на преписка в АОП
12.07.2018 17:21:56
00044-2018-0064
Решение за прекратяване
10.08.2018 15:49:15
112 от 10.08.2018