ОП Ид.No
1073
Обект на поръчката
10.08.2018 10:32:41
Услуга
Предмет на поръчката
10.08.2018 10:32:41
„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ТРАСЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕТО МОНТАНА- СОФИЯ С ТУНЕЛ ПОД ПЕТРОХАН“.
Източник на финансиране
10.08.2018 10:32:41
 
АПИ
Ред за провеждане
10.08.2018 10:32:41
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
10.08.2018 10:32:41
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.08.2018 10:32:41
110 от 07.08.2018
861584/07.08.2018
10.08.2018 17:39:15
0.3 MB
Обявление/Публична покана
10.08.2018 10:32:41
от 07.08.2018
861589/07.08.2018
10.08.2018 10:32:41
0.2 MB
Документация
10.08.2018 10:32:41
 
13.08.2018 09:28:50
14.26 MB
13.08.2018 09:28:50
0.23 MB
Номер на преписка в АОП
10.08.2018 10:32:41
00044-2018-0070
Срок за получаване на офертите
10.08.2018 10:32:41
27.09.2018 17:30
Разяснения по документация за участие
13.09.2018 17:17:59
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
10.08.2018 10:32:41
 
03.12.2018 14:28:16
0.2 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.01.2019 16:04:06
53-00-765 от 28.01.2019
Отваряне на ценови предложения на 31.01.2019 г. от 14:00 ч. в зала 702 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.06.2019 10:55:24
 
04.06.2019 10:55:24
0.17 MB
04.06.2019 10:55:24
0.4 MB
04.06.2019 10:55:24
0.11 MB
04.06.2019 10:55:24
0.26 MB
04.06.2019 10:55:24
0.31 MB
Решение за определяне на изпълнител
04.06.2019 10:55:24
73 от 03.06.2019
 
Договор No.Д-77/15.08.2019
Обособена позиция
22.08.2019 10:48:09
1
Предмет на договора
22.08.2019 10:48:09
„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ТРАСЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕТО МОНТАНА- СОФИЯ С ТУНЕЛ ПОД ПЕТРОХАН“.
Договор тип
22.08.2019 10:48:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.08.2019 10:48:09
Д-77 от 15.08.2019
928759/20.08.2019 г.
22.08.2019 10:48:09
0.97 MB
22.08.2019 10:48:09
0.06 MB
22.08.2019 10:48:09
0.04 MB
Стойност на договора
22.08.2019 10:48:09
BGN, 275 000.00, 20.00, 330 000.00
Срок за изпълнение
22.08.2019 10:48:09
 
180 дни
Изпълнител
22.08.2019 10:48:09
177372936, Обединение Петрохан-2019 (Трансконсулт-22 ООД и Университет по архитектура строителство и геодезия-център за научни изследвания и проектиране /УАСГ-ЦНИП/ ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.06.2021 16:11:58
24-00-1218 от 16.06.2021
1014790/16.06.2021г.