ОП Ид.No
1075
Обект на поръчката
11.06.2018 15:45:51
Услуга
Предмет на поръчката
11.06.2018 15:45:51
„Закупуване и доставка на дърва и въглища за огрев в ОПУ – София”
Ред за провеждане
11.06.2018 15:45:51
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
11.06.2018 15:45:51
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
11.06.2018 15:45:51
от 16.05.2018
11.06.2018 15:45:51
0.85 MB
Обявление/Публична покана
11.06.2018 15:45:51
 
11.06.2018 15:45:51
1.23 MB
Документация
11.06.2018 15:45:51
Документация и образци
11.06.2018 15:45:51
3.97 MB
11.06.2018 15:45:51
0.05 MB
11.06.2018 15:45:51
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
11.06.2018 15:45:51
00044-2018-0045
Срок за получаване на офертите
11.06.2018 15:45:51
27.07.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.06.2018 15:45:51
Доклад от работата на комисията.17.09.2018г. от 29.08.2018
Протокол №1 от работата на Комисията
07.08.2018 13:47:09
0.82 MB
29.08.2018 17:34:06
0.06 MB
07.09.2018 13:41:23
0.05 MB
17.09.2018 17:37:22
0.2 MB
Решение за класиране
20.09.2018 13:22:32
Решение за класиране от 20.09.2018
Решение № 2/ 11.09.2018г.
20.09.2018 13:22:32
0.84 MB
 
Договор No.Договор №2/16.10.2018г./16.10.2018
Обособена позиция
29.10.2018 09:53:05
1
Предмет на договора
29.10.2018 09:53:05
„Закупуване и доставка на дърва и въглища за огрев в ОПУ – София”
Договор
29.10.2018 09:53:05
Договор №2/16.10.2018г. от 16.10.2018
Договор №2/16.10.2018г.; Обявление за възлагане
29.10.2018 09:53:05
0.42 MB
29.10.2018 09:53:05
0.01 MB
30.10.2018 09:29:20
2.94 MB
Стойност на договора
29.10.2018 09:53:05
BGN, 26 262.00, 20.00, 31 514.40
Срок за изпълнение
29.10.2018 09:53:05
05.11.2018
двадесет календарни дни, считано от датата на подписване на договора
Изпълнител
29.10.2018 09:53:05
Гранд Лес ЕООД