ОП Ид.No
1076
Обект на поръчката
25.06.2018 11:56:19
Строителство
Предмет на поръчката
25.06.2018 11:56:19
„Определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции"
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен;
2 Обособена позиция № 2 – Северен централен район, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра;
3 Обособена позиция № 3 – Североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Шумен и Търговище;
4 Обособена позиция № 4 – Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;
5 Обособена позиция № 5 – Южен централен район, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково;
6 Обособена позиция № 6 – Югозападен район, включващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и София.“
Ред за провеждане
25.06.2018 11:56:19
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.06.2018 11:56:19
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.06.2018 11:56:19
71 от 21.06.2018
853158/21.06.2018 г.
25.06.2018 11:56:19
0.31 MB
Обявление/Публична покана
25.06.2018 11:56:19
от 21.06.2018
853159/21.06.2018 г.
25.06.2018 11:56:19
0.27 MB
Документация
25.06.2018 11:56:19
 
Разяснения по документация за участие
25.06.2018 11:56:19
 
Номер на преписка в АОП
25.06.2018 11:56:19
00044-2018-0057
Срок за получаване на офертите
25.06.2018 11:56:19
16.08.2018 17:30
Решение за промяна
12.07.2018 10:58:01
856339/ 09.07.2018 г. - 87 от 09.07.2018
12.07.2018 10:58:01
0.21 MB
Променена Документация
12.07.2018 10:58:01
 
12.07.2018 10:58:01
1.53 MB
Разяснения по документация за участие
13.07.2018 14:54:34
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
25.06.2018 11:56:19
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.09.2019 13:40:05
53-00-8877 от 05.09.2019
На 11.09.2019 г. от 14:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж, в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Решение за класиране
19.09.2019 17:17:38
128 от 19.09.2019
Решение за избор на изпълнител (за Обособени позиции № 1; № 2; № 3; № 5 и № 6)
 
Договор No.РД-38-10/28.11.2019
Обособена позиция
02.12.2019 10:24:18
1
Предмет на договора
02.12.2019 10:24:18
Обособена позиция № 1 – Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен;
Договор тип
02.12.2019 10:24:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.12.2019 10:24:18
РД-38-10 от 28.11.2019
946852/29.11.2019 г.
02.12.2019 10:24:18
1.62 MB
02.12.2019 10:24:18
0.1 MB
02.12.2019 10:24:18
0.32 MB
Стойност на договора
02.12.2019 10:24:18
BGN, 2 500 000.00, 20.00, 3 000 000.00
Срок за изпълнение
02.12.2019 10:24:18
 
60 месеца
Изпълнител
02.12.2019 10:24:18
177398824, ДЗЗД ПСТ СЕТ ВС (Пст Груп ЕАД, Сет Къмпани ЕАД и МВ Монтажи ЕООД)
Промени в условията на договора
20.06.2022 10:37:59
1035251/15.06.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.06.2023 14:02:54
24-00-1787 от 28.06.2023
1043865/28.06.2023
 
Договор No.РД-38-9/28.11.2019
Обособена позиция
02.12.2019 10:24:18
2
Предмет на договора
02.12.2019 10:24:18
Обособена позиция № 2 – Северен централен район, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра;
Договор тип
02.12.2019 10:24:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.12.2019 10:24:18
РД-38-9 от 28.11.2019
946852/29.11.2019 г.
02.12.2019 10:24:18
1.57 MB
02.12.2019 10:24:18
0.1 MB
02.12.2019 10:24:18
0.32 MB
Стойност на договора
02.12.2019 10:24:18
BGN, 2 500 000.00, 20.00, 3 000 000.00
Срок за изпълнение
02.12.2019 10:24:18
 
60 месеца
Изпълнител
02.12.2019 10:24:18
177398824, ДЗЗД ПСТ СЕТ ВС (Пст Груп ЕАД, Сет Къмпани ЕАД и МВ Монтажи ЕООД)
Промени в условията на договора
20.06.2022 10:37:59
1035252/15.06.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.06.2023 14:02:54
24-0-1791 от 28.06.2023
1043866/28.06.2023
 
Договор No.РД-37-11/30.10.2019
Обособена позиция
06.11.2019 10:24:15
3
Предмет на договора
06.11.2019 10:24:15
Обособена позиция № 3 – Североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Шумен и Търговище;
Договор тип
06.11.2019 10:24:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.11.2019 10:24:15
РД-37-11 от 30.10.2019
942720/04.11.2019 г.
06.11.2019 10:24:15
1.4 MB
06.11.2019 10:24:15
0.08 MB
06.11.2019 10:24:15
0.36 MB
Стойност на договора
06.11.2019 10:24:15
BGN, 2 500 000.00, 20.00, 3 000 000.00
Срок за изпълнение
06.11.2019 10:24:15
 
60 месеца
Изпълнител
06.11.2019 10:24:15
103801869, Зебра ООД
Промени в условията на договора
15.03.2021 13:35:21
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.06.2023 14:02:54
24-00-1784 от 28.06.2023
1043864/28.06.2023
 
Договор No.РД-37-12/18.11.2019
Обособена позиция
27.11.2019 10:39:48
4
Предмет на договора
27.11.2019 10:39:48
Обособена позиция № 4 – Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;
Договор тип
27.11.2019 10:39:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.11.2019 10:39:48
РД-37-12 от 18.11.2019
945912/25.11.2019 г.
27.11.2019 10:39:48
1.39 MB
27.11.2019 10:39:48
0.06 MB
27.11.2019 10:39:48
0.3 MB
Стойност на договора
27.11.2019 10:39:48
BGN, 2 500 000.00, 20.00, 3 000 000.00
Срок за изпълнение
27.11.2019 10:39:48
 
60 месеца
Изпълнител
27.11.2019 10:39:48
Микони ООД
Промени в условията на договора
20.06.2022 10:37:59
1035253/15.06.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
11.12.2023 14:16:28
24-00-3349 от 11.12.2023
1046077/11.12.2023
 
Договор No.РД-37-13/18.11.2019
Обособена позиция
27.11.2019 10:39:48
5
Предмет на договора
27.11.2019 10:39:48
Обособена позиция № 5 – Южен централен район, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково;
Договор тип
27.11.2019 10:39:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.11.2019 10:39:48
РД-37-13 от 18.11.2019
945912/25.11.2019 г.
27.11.2019 10:39:48
1.4 MB
27.11.2019 10:39:48
0.06 MB
27.11.2019 10:39:48
0.3 MB
Стойност на договора
27.11.2019 10:39:48
BGN, 2 500 000.00, 20.00, 3 000 000.00
Срок за изпълнение
27.11.2019 10:39:48
 
60 месеца
Изпълнител
27.11.2019 10:39:48
Микони ООД
Промени в условията на договора
20.06.2022 10:37:59
1035254/15.06.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.01.2024 16:51:15
24-00-209 от 25.01.2024
1046705 от 25.01.2024 г.
 
Договор No.РД-37-14/18.11.2019
Обособена позиция
27.11.2019 10:39:48
6
Предмет на договора
27.11.2019 10:39:48
Обособена позиция № 6 – Югозападен район, включващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и София.“
Договор тип
27.11.2019 10:39:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.11.2019 10:39:48
РД-37-14 от 18.11.2019
945912/25.11.2019 г.
27.11.2019 10:39:48
1.39 MB
27.11.2019 10:39:48
0.18 MB
27.11.2019 10:39:48
0.28 MB
Стойност на договора
27.11.2019 10:39:48
BGN, 2 500 000.00, 20.00, 3 000 000.00
Срок за изпълнение
27.11.2019 10:39:48
 
60 месеца
Изпълнител
27.11.2019 10:39:48
Трафик пътна сигнализация ЕООД
Промени в условията на договора
20.06.2022 10:37:59
1035255/15.06.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
11.12.2023 14:16:28
24-00-3348 от 11.12.2023
1046076/11.12.2023