ОП Ид.No
1078
Обект на поръчката
16.07.2018 10:42:14
Услуга
Предмет на поръчката
16.07.2018 10:42:14
„Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация), по четири обособени позиции“ • Обособена позиция № 1 - „Път ІIІ-606 „Копривщица-Стрелча” от км 0+000 до км 32+852“; • Обособена позиция № 2 - „Път ІI - 37 Eтрополе – Златица от км 20+964 до км 35+580 и от км 42+810 до км 44+820“; • Обособена позиция № 3 - Път ІIІ - 8001 /Калотина – Беренде – Каленица – III – 813/ от км 0+000 до км 10+900; • Обособена позиция № 4 - „Път ІIІ - 1403 „Подгоре - Шишманово - гара Макреш - / о.п. Видин - Димово/ от км 0+000 до км 20+450
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 • Обособена позиция № 1 - „Път ІIІ-606 „Копривщица-Стрелча” от км 0+000 до км 32+852“;
2 Обособена позиция № 2 - „Път ІI - 37 Eтрополе – Златица от км 20+964 до км 35+580 и от км 42+810 до км 44+820“;
3 Обособена позиция № 3 - Път ІIІ - 8001 /Калотина – Беренде – Каленица – III – 813/ от км 0+000 до км 10+900;
4 Обособена позиция № 4 - „Път ІIІ - 1403 „Подгоре - Шишманово - гара Макреш - / о.п. Видин - Димово/ от км 0+000 до км 20+450
Ред за провеждане
16.07.2018 10:42:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
16.07.2018 10:42:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
16.07.2018 10:42:14
93 от 12.07.2018
857033/12.07.2018
16.07.2018 10:42:14
0.14 MB
Обявление/Публична покана
16.07.2018 10:42:14
от 12.07.2018
857039/12.07.2018
16.07.2018 10:42:14
0.22 MB
Документация
16.07.2018 10:42:14
 
Разяснения по документация за участие
16.07.2018 10:42:14
 
27.07.2018 11:39:38
0.06 MB
Номер на преписка в АОП
16.07.2018 10:42:14
00044-2018-0066
Срок за получаване на офертите
16.07.2018 10:42:14
17.09.2018 17:30
Решение за промяна
30.07.2018 10:45:46
859914/ 27.07.2018 г. - 102 от 27.07.2018
Променена Документация
30.07.2018 10:45:46
 
30.07.2018 10:45:46
0.39 MB
Решение за прекратяване
05.08.2019 16:18:41
105 от 05.08.2019