ОП Ид.No
1080
Обект на поръчката
15.10.2018 12:01:14
Услуга
Предмет на поръчката
15.10.2018 12:01:14
„Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация), по 4 (четири) обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: път І-5 „Кърджали – Маказа“ от км 340+228 до км 342+639,41. Обособена позиция № 2: път ІIІ-822 „Самоков – Живково - Ихтиман” от км 2+100 до км 32+260 и от км 33+007,77 до км 35+700. Обособена позиция № 3: път ІI-99„Царево – Малко Търново” „Бургас – Созопол - Царево” от км 0+000 до км 20+504, от км 20+504 до км 28+514 (вариант Алепу) и от км 32+934 (съответства на км 28+514) до км 58+000. Обособена позиция № 4: път ІIІ-868 „Рудозем - Смолян” от км 0+000 до км 20+175 и от км 20+285 до км 22+225.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: път І-5 „Кърджали – Маказа“ от км 340+228 до км 342+639,41.
2 Обособена позиция № 2: път ІIІ-822 „Самоков – Живково - Ихтиман” от км 2+100 до км 32+260 и от км 33+007,77 до км 35+700.
3 Обособена позиция № 3: път ІI-99„Царево – Малко Търново” „Бургас – Созопол - Царево” от км 0+000 до км 20+504, от км 20+504 до км 28+514 (вариант Алепу) и от км 32+934 (съответства на км 28+514) до км 58+000.
4 Обособена позиция № 4: път ІIІ-868 „Рудозем - Смолян” от км 0+000 до км 20+175 и от км 20+285 до км 22+225.
Ред за провеждане
15.10.2018 12:01:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.10.2018 12:01:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.10.2018 12:01:14
149 от 11.10.2018
872660/11.10.2018 г.
15.10.2018 12:01:14
0.2 MB
Обявление/Публична покана
15.10.2018 12:01:14
от 11.10.2018
872667/11.10.2018 г.
15.10.2018 12:01:14
0.23 MB
Документация
15.10.2018 12:01:14
 
Номер на преписка в АОП
15.10.2018 12:01:14
00044-2018-0099
Срок за получаване на офертите
15.10.2018 12:01:14
26.11.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.10.2018 12:01:14
 
19.02.2019 14:27:21
2.42 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.07.2019 11:33:57
53-00-6577 от 02.07.2019
Отварянето на ценовите предложения ще се състои на 08.07.2019 г. от 14:00 часа в зала 701, на VІІ ет. в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.09.2019 12:09:13
 
17.09.2019 12:09:13
0.26 MB
17.09.2019 12:09:13
1.04 MB
17.09.2019 12:09:13
0.31 MB
17.09.2019 12:09:13
0.62 MB
17.09.2019 12:09:13
3.18 MB
17.09.2019 12:09:13
1.33 MB
Решение за определяне на изпълнител
17.09.2019 12:09:13
126 от 17.09.2019
 
Договор No.Д-160/25.11.2019
Обособена позиция
28.11.2019 11:12:35
1
Предмет на договора
28.11.2019 11:12:35
Обособена позиция № 1: път І-5 „Кърджали – Маказа“ от км 340+228 до км 342+639,41.
Договор тип
28.11.2019 11:12:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.11.2019 11:12:35
Д-160 от 25.11.2019
946138/26.11.2019 г.
28.11.2019 11:12:35
1.14 MB
28.11.2019 11:12:35
0.03 MB
28.11.2019 11:12:35
0.05 MB
Стойност на договора
28.11.2019 11:12:35
BGN, 33 660.00, 20.00, 40 392.00
Срок за изпълнение
28.11.2019 11:12:35
 
60 дни
Изпълнител
28.11.2019 11:12:35
Илия Бурда ЕООД
 
Договор No.Д-162/25.11.2019
Обособена позиция
28.11.2019 11:12:35
2
Предмет на договора
28.11.2019 11:12:35
Обособена позиция № 2: път ІIІ-822 „Самоков – Живково - Ихтиман” от км 2+100 до км 32+260 и от км 33+007,77 до км 35+700.
Договор тип
28.11.2019 11:12:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
28.11.2019 11:12:35
1.15 MB
28.11.2019 11:12:35
0.04 MB
28.11.2019 11:12:35
0.05 MB
Договор
28.11.2019 11:12:35
Д-162 от 25.11.2019
946138/26.11.2019 г.
Стойност на договора
28.11.2019 11:12:35
BGN, 398 970.00, 20.00, 478 764.00
Срок за изпълнение
28.11.2019 11:12:35
 
100 дни
Изпълнител
28.11.2019 11:12:35
Пътпроект 2000 ООД
 
Договор No.Д-159/25.11.2019
Обособена позиция
28.11.2019 11:12:35
3
Предмет на договора
28.11.2019 11:12:35
Обособена позиция № 3: път ІI-99„Царево – Малко Търново” „Бургас – Созопол - Царево” от км 0+000 до км 20+504, от км 20+504 до км 28+514 (вариант Алепу) и от км 32+934 (съответства на км 28+514) до км 58+000.
Договор тип
28.11.2019 11:12:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.11.2019 11:12:35
Д-159 от 25.11.2019
946138/26.11.2019 г.
28.11.2019 11:12:35
1.17 MB
28.11.2019 11:12:35
0.06 MB
28.11.2019 11:12:35
0.06 MB
Стойност на договора
28.11.2019 11:12:35
BGN, 900 900.00, 20.00, 1 081 080.00
Срок за изпълнение
28.11.2019 11:12:35
 
150 дни
Изпълнител
28.11.2019 11:12:35
177398281, ДЗЗД ТРАФИК КОНТРОЛС (Трафик Холдинг ЕООД и Контролс ООД)
 
Договор No.Д-161/25.11.2019
Обособена позиция
28.11.2019 11:12:35
4
Предмет на договора
28.11.2019 11:12:35
Обособена позиция № 4: път ІIІ-868 „Рудозем - Смолян” от км 0+000 до км 20+175 и от км 20+285 до км 22+225.
Договор тип
28.11.2019 11:12:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.11.2019 11:12:35
Д-161 от 25.11.2019
946138/26.11.2019 г.
28.11.2019 11:12:35
1.16 MB
28.11.2019 11:12:35
0.1 MB
28.11.2019 11:12:35
0.06 MB
Стойност на договора
28.11.2019 11:12:35
BGN, 265 001.00, 20.00, 318 001.20
Срок за изпълнение
28.11.2019 11:12:35
 
150 дни
Изпълнител
28.11.2019 11:12:35
Пътпроект ЕООД