ОП Ид.No
1084
Обект на поръчката
18.06.2018 13:45:57
Услуга
Предмет на поръчката
18.06.2018 13:45:57
„Изготвяне на Информация по Приложение №2 за преценка на необходимост от извършване на ОВОС за път II-86 „Асеновград-Смолян“ – изграждане на трета лента в участъци: участък от км 68+800 до км 73+650, участък от км 80+800 до км 86+100, участък от км 90+530 до км 94+300”
Ред за провеждане
18.06.2018 13:45:57
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
18.06.2018 13:45:57
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
18.06.2018 13:45:57
53-00-5446 от 18.06.2018
18.06.2018 13:45:57
0.31 MB
Документация
18.06.2018 13:45:57
 
Номер на преписка в АОП
18.06.2018 13:45:57
Към 00044-2016-0045
Към рамково споразумение 53-00-8287/20.10.2016 г.
Срок за получаване на офертите
18.06.2018 13:45:57
25.06.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.06.2018 13:45:57
 
Решение за определяне на изпълнител
24.07.2018 11:53:15
99 от 23.07.2018
 
Договор No.РД-37-41/25.09.2018
Обособена позиция
03.10.2018 10:32:17
1
Предмет на договора
03.10.2018 10:32:17
„Изготвяне на Информация по Приложение №2 за преценка на необходимост от извършване на ОВОС за път II-86 „Асеновград-Смолян“ – изграждане на трета лента в участъци: участък от км 68+800 до км 73+650, участък от км 80+800 до км 86+100, участък от км 90+530 до км 94+300”
Договор тип
03.10.2018 10:32:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.10.2018 10:32:17
РД-37-41 от 25.09.2018
870212/01.10.2018
03.10.2018 10:32:17
0.36 MB
03.10.2018 10:32:17
0.06 MB
03.10.2018 10:32:17
0.06 MB
Стойност на договора
03.10.2018 10:32:17
BGN, 6 820.80, 20.00, 8 184.96
Срок за изпълнение
03.10.2018 10:32:17
 
90 дни
Изпълнител
03.10.2018 10:32:17
130052986, Данго Проект Консулт ЕООД