ОП Ид.No
1088
Обект на поръчката
18.07.2018 11:18:34
Строителство
Предмет на поръчката
18.07.2018 11:18:34
Извършване на ремонтни дейности на обект: Административна сграда на ОПУ Велико Търново
Ред за провеждане
18.07.2018 11:18:34
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.07.2018 11:18:34
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.07.2018 11:18:34
№ 2 от 16.07.2018
18.07.2018 11:18:34
9.75 MB
Обявление/Публична покана
18.07.2018 11:18:34
24-00-367 от 16.07.2018
Документация
18.07.2018 11:18:34
 
18.07.2018 11:18:34
0.31 MB
Номер на преписка в АОП
18.07.2018 11:18:34
00044-2018-0067
Срок за получаване на офертите
18.07.2018 11:18:34
21.08.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.07.2018 11:18:34
Протокол № 1 от 22.08.2018
Решение за прекратяване
30.08.2018 11:59:52
Решение № 4 от 30.08.2018