ОП Ид.No
1089
Обект на поръчката
17.07.2018 10:38:47
Услуга
Предмет на поръчката
17.07.2018 10:38:47
Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260
Ред за провеждане
17.07.2018 10:38:47
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
17.07.2018 10:38:47
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
17.07.2018 10:38:47
33-00-109 от 16.07.2018
17.07.2018 10:38:47
4.41 MB
Документация
17.07.2018 10:38:47
 
17.07.2018 10:38:47
0.04 MB
17.07.2018 10:38:47
0.08 MB
17.07.2018 10:38:47
0.04 MB
17.07.2018 10:38:47
0.03 MB
Номер на преписка в АОП
17.07.2018 10:38:47
към 03461-2015-0006
(Към рамково споразумение № 136/23.09.2015 на НКСИП)
 
Договор No.РД-37-37/17.09.2018
Обособена позиция
27.09.2018 11:15:00
1
Предмет на договора
27.09.2018 11:15:00
Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260
Договор тип
27.09.2018 11:15:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
27.09.2018 11:15:00
0.02 MB
27.09.2018 11:15:00
0.19 MB
Договор
27.09.2018 11:15:00
РД-37-37 от 17.09.2018
Стойност на договора
27.09.2018 11:15:00
BGN, 429 902.00, 20.00, 515 882.40
Срок за изпълнение
27.09.2018 11:15:00
 
30 календарни дни
Изпълнител
27.09.2018 11:15:00
Национален археологически институт с музей при БАН
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.07.2021 14:42:27
24-00-1471 от 16.07.2021
1016947/16.07.2021г.