ОП Ид.No
1091
Обект на поръчката
28.09.2018 10:33:45
Услуга
Предмет на поръчката
28.09.2018 10:33:45
„Организация и осигуряване на логистика при провеждането на работни срещи в страната за служители от АПИ, отговорни за управлението и изпълнението на дейностите по ЕФРР и КФ”
Ред за провеждане
28.09.2018 10:33:45
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.09.2018 10:33:45
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.09.2018 10:33:45
139 от 26.09.2018
869516/26.09.2018 г.
28.09.2018 10:33:45
0.16 MB
Обявление/Публична покана
28.09.2018 10:33:45
от 26.09.2018
869519/26.09.2018 г.
28.09.2018 10:33:45
0.19 MB
Документация
28.09.2018 10:33:45
 
Номер на преписка в АОП
28.09.2018 10:33:45
00044-2018-0088
Срок за получаване на офертите
28.09.2018 10:33:45
08.11.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.09.2018 10:33:45
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
29.01.2019 13:58:19
53-00-796 от 29.01.2019
Отваряне на ценови оферти на 01.02.2019 г. от 14:00 ч. в зала 605 в сградата на АПИ. Промяна: Отваряне на ценови оферти ще се извърши на 07.02.2019 г. от 14:00 ч. в зала 605 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.02.2019 11:46:40
 
28.02.2019 11:46:40
0.24 MB
28.02.2019 11:46:40
0.08 MB
28.02.2019 11:46:40
0.09 MB
28.02.2019 11:46:40
0.69 MB
Решение за определяне на изпълнител
28.02.2019 11:46:40
27 от 28.02.2019
 
Договор No.Д-78/16.08.2019
Обособена позиция
22.08.2019 10:44:32
1
Предмет на договора
22.08.2019 10:44:32
„Организация и осигуряване на логистика при провеждането на работни срещи в страната за служители от АПИ, отговорни за управлението и изпълнението на дейностите по ЕФРР и КФ”
Договор тип
22.08.2019 10:44:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.08.2019 10:44:32
Д-78 от 16.08.2019
928788/20.08.2019 г.
22.08.2019 10:44:32
0.92 MB
22.08.2019 10:44:32
0.32 MB
22.08.2019 10:44:32
0.02 MB
22.08.2019 10:44:32
0.05 MB
Стойност на договора
22.08.2019 10:44:32
BGN, 68 220.00, 20.00, 81 864.00
Срок за изпълнение
22.08.2019 10:44:32
 
4 години
Изпълнител
22.08.2019 10:44:32
Ди ЕМ Ай Дивелопмънт ЕООД