ОП Ид.No
1092
Обект на поръчката
01.10.2018 10:12:10
Услуга
Предмет на поръчката
01.10.2018 10:12:10
Поддържане на компютърна техника и периферни устройства в ОПУ-Враца
Източник на финансиране
01.10.2018 10:12:10
 
бюджет
Ред за провеждане
01.10.2018 10:12:10
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.10.2018 10:12:10
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.10.2018 10:12:10
Решение от 27.09.2018
01.10.2018 10:12:10
1.69 MB
Обявление/Публична покана
01.10.2018 10:12:10
Обявление от 27.09.2018
Документация
01.10.2018 10:12:10
 
Номер на преписка в АОП
01.10.2018 10:12:10
00044-2018-0089
Срок за получаване на офертите
01.10.2018 10:12:10
02.11.2018 16:30
Решение за прекратяване
07.11.2018 10:52:46
Решение №6 от 06.11.2018