ОП Ид.No
1094
Обект на поръчката
13.05.2019 10:49:37
Строителство
Предмет на поръчката
13.05.2019 10:49:37
„Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“, по обособени позиции.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен;
2 Обособена позиция № 2 – Северен централен район, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра;
3 Обособена позиция № 3 – Североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Шумен и Търговище;
4 Обособена позиция № 4 – Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;
5 Обособена позиция № 5 – Южен централен район, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково;
6 Обособена позиция № 6 – Югозападен район, включващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и София.
Ред за провеждане
13.05.2019 10:49:37
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.05.2019 10:49:37
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.05.2019 10:49:37
61 от 09.05.2019
910697/09.05.2019 г.
13.05.2019 10:49:37
0.2 MB
Обявление/Публична покана
13.05.2019 10:49:37
от 09.05.2019
910699/09.05.2019 г.
13.05.2019 10:49:37
0.26 MB
Документация
13.05.2019 10:49:37
 
Разяснения по документация за участие
13.05.2019 10:49:37
 
Номер на преписка в АОП
13.05.2019 10:49:37
00044-2019-0030
Срок за получаване на офертите
13.05.2019 10:49:37
17.06.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
13.05.2019 10:49:37
 
22.07.2019 12:32:02
0.23 MB
22.07.2019 12:32:02
0.57 MB
27.03.2020 15:53:48
0.91 MB
27.03.2020 15:53:48
1.36 MB
27.03.2020 15:53:48
0.22 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
09.03.2020 14:08:27
53-00-2134 от 09.03.2020
На 12.03.2020 г. от 14:00 часа в зала № 702 в административната сграда на АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници за Обособена позиция № 1, № 3 и № 4.
Срок за отваряне на ценови оферти
19.03.2020 15:21:32
 
На 24.03.2020 от 13:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в административната сграда на АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници за Обособени позиции № 2; № 5 и № 6.
Решение за класиране
27.03.2020 15:53:48
38 от 27.03.2020
За Обособена позиция № 4 - Югоизточен район
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.04.2020 13:42:16
 
21.04.2020 13:42:16
0.99 MB
21.04.2020 13:42:16
0.09 MB
21.04.2020 13:42:16
0.25 MB
21.04.2020 13:42:16
0.23 MB
Решение за определяне на изпълнител
21.04.2020 13:42:16
42 от 21.04.2020
 
Договор No.Д-16/02.02.2021
Обособена позиция
19.02.2021 13:59:51
1
Предмет на договора
19.02.2021 13:59:51
Обособена позиция № 1 – Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен;
Договор
19.02.2021 13:59:51
Д-16 от 02.02.2021
1007631/16.02.2021г.
19.02.2021 13:59:51
1.17 MB
19.02.2021 13:59:51
0.05 MB
19.02.2021 13:59:51
0.09 MB
Стойност на договора
19.02.2021 13:59:51
BGN, 10 500 000.00, 20.00, 12 600 000.00
Изпълнител
19.02.2021 13:59:51
Обединение Виаперфект
Промени в условията на договора
27.04.2023 11:33:43
 
 
Договор No.Д-27/19.02.2021
Обособена позиция
04.03.2021 16:58:13
2
Предмет на договора
04.03.2021 16:58:13
Обособена позиция № 2 – Северен централен район, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра;
Договор
04.03.2021 16:58:13
Д-27 от 19.02.2021
1008510/01.03.2021г.
04.03.2021 16:58:13
1.16 MB
04.03.2021 16:58:13
0.06 MB
04.03.2021 16:58:13
0.2 MB
Стойност на договора
04.03.2021 16:58:13
BGN, 10 500 000.00, 20.00, 12 600 000.00
Изпълнител
04.03.2021 16:58:13
ДЗЗД Обединение Зебра Мегахим
Промени в условията на договора
27.04.2023 11:33:43
 
 
Договор No.РД-37-9/27.05.2020
Обособена позиция
03.06.2020 10:42:34
3
Предмет на договора
03.06.2020 10:42:34
Обособена позиция № 3 – Североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Шумен и Търговище;
Договор тип
03.06.2020 10:42:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.06.2020 10:42:34
РД-37-9 от 27.05.2020
979696/01.06.2020 г.
03.06.2020 10:42:34
1.42 MB
03.06.2020 10:42:34
0.24 MB
03.06.2020 10:42:34
0.19 MB
Стойност на договора
03.06.2020 10:42:34
BGN, 10 500 000.00, 20.00, 12 600 000.00
Срок за изпълнение
03.06.2020 10:42:34
 
60 месеца
Изпълнител
03.06.2020 10:42:34
177433798, ДЗЗД Изток Марк (А.Д. Холд и Пътна Организация ЕООД)
Промени в условията на договора
15.03.2021 13:30:22
 
 
Договор No.РД-37-10/27.05.2020
Обособена позиция
03.06.2020 10:42:34
4
Предмет на договора
03.06.2020 10:42:34
Обособена позиция № 4 – Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;
Договор тип
03.06.2020 10:42:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.06.2020 10:42:34
РД-37-10 от 27.05.2020
979696/01.06.2020 г.
03.06.2020 10:42:34
1.43 MB
03.06.2020 10:42:34
0.25 MB
03.06.2020 10:42:34
0.18 MB
Стойност на договора
03.06.2020 10:42:34
BGN, 10 500 000.00, 20.00, 12 600 000.00
Срок за изпълнение
03.06.2020 10:42:34
 
60 месеца
Изпълнител
03.06.2020 10:42:34
177433798, ДЗЗД Изток Марк (А.Д. Холд и Пътна Организация ЕООД)
Промени в условията на договора
27.04.2023 11:33:43
 
 
Договор No.РД-38-2/12.02.2021
Обособена позиция
19.02.2021 13:59:51
5
Предмет на договора
19.02.2021 13:59:51
Обособена позиция № 5 – Южен централен район, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково;
Договор
19.02.2021 13:59:51
РД-38-2 от 12.02.2021
1007631/16.02.2021г.
19.02.2021 13:59:51
1.17 MB
19.02.2021 13:59:51
0.16 MB
19.02.2021 13:59:51
0.23 MB
Стойност на договора
19.02.2021 13:59:51
BGN, 10 500 000.00, 20.00, 12 600 000.00
Изпълнител
19.02.2021 13:59:51
ДЗЗД Обединение Юг
Промени в условията на договора
27.04.2023 11:33:43
 
 
Договор No.РД-38-1/28.01.2021
Обособена позиция
19.02.2021 13:59:51
6
Предмет на договора
19.02.2021 13:59:51
Обособена позиция № 6 – Югозападен район, включващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и София.
Договор
19.02.2021 13:59:51
РД-38-1 от 28.01.2021
1007631/16.02.2021г.
Стойност на договора
19.02.2021 13:59:51
BGN, 10 500 000.00, 20.00, 12 600 000.00
Изпълнител
19.02.2021 13:59:51
Консорциум "Битулайт 2018"
Промени в условията на договора
20.09.2021 12:10:10