ОП Ид.No
1099
Обект на поръчката
15.08.2018 10:52:40
Услуга
Предмет на поръчката
15.08.2018 10:52:40
„Избор на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за строителството на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец”
Ред за провеждане
15.08.2018 10:52:40
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.08.2018 10:52:40
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.08.2018 10:52:40
114 от 13.08.2018
862485/13.08.2018
15.08.2018 10:52:40
0.18 MB
Обявление/Публична покана
15.08.2018 10:52:40
от 13.08.2018
862491/13.08.2018
15.08.2018 10:52:40
0.23 MB
Документация
15.08.2018 10:52:40
 
16.08.2018 10:15:18
0.43 MB
16.08.2018 10:15:18
0.14 MB
16.08.2018 10:15:18
1.27 MB
Номер на преписка в АОП
15.08.2018 10:52:40
00044-2018-0072
Срок за получаване на офертите
15.08.2018 10:52:40
27.09.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.08.2018 10:52:40
 
15.11.2018 15:45:25
0.12 MB
15.11.2018 15:45:25
0.36 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.01.2019 15:04:44
53-00-678 от 24.01.2019
Отваряне на ценови предложения на 29.01.2019 г. от 11:00 часа в зала 702 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.06.2019 16:50:38
 
10.06.2019 16:50:38
0.22 MB
10.06.2019 16:50:38
0.36 MB
10.06.2019 16:50:38
0.26 MB
Решение за определяне на изпълнител
10.06.2019 16:50:38
77 от 10.06.2019