ОП Ид.No
1100
Обект на поръчката
15.08.2018 10:45:29
Строителство
Предмет на поръчката
15.08.2018 10:45:29
„Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец”
Ред за провеждане
15.08.2018 10:45:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.08.2018 10:45:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.08.2018 10:45:29
113 от 13.08.2018
862477/13.08.2018
15.08.2018 10:45:29
0.24 MB
Обявление/Публична покана
15.08.2018 10:45:29
от 13.08.2018
862481/13.08.2018
15.08.2018 10:45:29
0.2 MB
Документация
15.08.2018 10:45:29
 
16.08.2018 10:10:33
0.46 MB
16.08.2018 10:10:33
0.23 MB
16.08.2018 10:10:33
15.53 MB
Номер на преписка в АОП
15.08.2018 10:45:29
00044-2018-0071
Срок за получаване на офертите
15.08.2018 10:45:29
01.10.2018 17:30
Разяснения по документация за участие
13.09.2018 17:22:23
 
13.09.2018 17:22:23
0.05 MB
Решение за прекратяване
08.10.2018 16:01:53
145 от 08.10.2018