ОП Ид.No
1102
Обект на поръчката
13.08.2018 15:31:26
Услуга
Предмет на поръчката
13.08.2018 15:31:26
Абонаментно, сервизно и аварийно обслужване на асансьор, намиращ се в административната сграда на ОПУ-Силистра
Ред за провеждане
13.08.2018 15:31:26
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
13.08.2018 15:31:26
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
13.08.2018 15:31:26
от 13.08.2018
Покана № 53-00-158
13.08.2018 15:31:26
0.22 MB
Документация
13.08.2018 15:31:26
 
Срок за получаване на офертите
13.08.2018 15:31:26
20.08.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.08.2018 15:31:26
Протокол от 21.08.2018
23.08.2018 10:32:02
0.37 MB
 
Договор No.Д-7/23.08.2018
Обособена позиция
05.09.2018 15:07:14
1
Предмет на договора
05.09.2018 15:07:14
Абонаментно, сервизно и аварийно обслужване на асансьор, намиращ се в административната сграда на ОПУ-Силистра
Договор тип
05.09.2018 15:07:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.09.2018 15:07:14
Д-7 от 23.08.2018
Стойност на договора
05.09.2018 15:07:14
BGN, 1 200.00, 20.00, 1 440.00
Срок за изпълнение
05.09.2018 15:07:14
 
24 месеца
Изпълнител
05.09.2018 15:07:14
201250471, Ник 1 сервиз ЕООД, гр.Силистра
Състояние на договора
05.09.2018 15:07:14
В изпълнение