ОП Ид.No
1103
Обект на поръчката
31.08.2018 11:13:28
Доставка
Предмет на поръчката
31.08.2018 11:13:28
„Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ с две обособени позиции: •Обособена позиция № 1: „Доставка на два броя фабрично нови високопроходими автомобили за нуждите на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“; •Обособена позиция № 2: „Доставка на петдесет и един броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 •Обособена позиция № 1: „Доставка на два броя фабрично нови високопроходими автомобили за нуждите на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“;
2 •Обособена позиция № 2: „Доставка на петдесет и един броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
31.08.2018 11:13:28
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
31.08.2018 11:13:28
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
31.08.2018 11:13:28
131 от 29.08.2018
865129/29.08.2018 г.
31.08.2018 11:13:28
0.17 MB
Обявление/Публична покана
31.08.2018 11:13:28
от 29.08.2018
865133/29.08.2018 г.
31.08.2018 11:13:28
0.21 MB
Документация
31.08.2018 11:13:28
 
Номер на преписка в АОП
31.08.2018 11:13:28
00044-2018-0082
Решение за прекратяване
04.09.2018 11:16:07
132 от 04.09.2018