ОП Ид.No
1106
Обект на поръчката
14.09.2018 17:10:41
Услуга
Предмет на поръчката
14.09.2018 17:10:41
„Изпълняване на изискванията за създаване на ГИС данни за нуждите на бъдещата ТОЛ система“.
Ред за провеждане
14.09.2018 17:10:41
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
14.09.2018 17:10:41
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
14.09.2018 17:10:41
24-00-1972 от 14.09.2018
14.09.2018 17:10:41
0.48 MB
Документация
14.09.2018 17:10:41
 
14.09.2018 17:10:41
4.57 MB
Номер на преписка в АОП
14.09.2018 17:10:41
9080835/14.09.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080835
Срок за получаване на офертите
14.09.2018 17:10:41
28.09.2018 17:30
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081138
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.09.2018 17:10:41
 
 
Договор No.Д-89/19.10.2018
Обособена позиция
30.10.2018 10:27:10
1
Предмет на договора
30.10.2018 10:27:10
„Изпълняване на изискванията за създаване на ГИС данни за нуждите на бъдещата ТОЛ система“.
Договор тип
30.10.2018 10:27:10
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
30.10.2018 10:27:10
Д-89 от 19.10.2018
30.10.2018 10:27:10
0.46 MB
30.10.2018 10:27:10
0.05 MB
30.10.2018 10:27:10
0.05 MB
Стойност на договора
30.10.2018 10:27:10
BGN, 66 500.00, 20.00, 79 800.00
Изпълнител
30.10.2018 10:27:10
200062954, Географика ООД