ОП Ид.No
1109
Обект на поръчката
21.08.2018 16:55:08
Услуга
Предмет на поръчката
21.08.2018 16:55:08
,,Обслужване на картови плащания на такси за ползване на републиканската пътна мрежа установявани и събирани от АПИ, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминални устройства ПОС и изграждане на интерфейсна връзка (host to host), между авторизационната система(хост) на Оператора и хост системата на АПИ“
Ред за провеждане
21.08.2018 16:55:08
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
21.08.2018 16:55:08
Договаряне без предварително обявление
Становище от АОП
02.10.2018 12:06:21
от 02.10.2018
Решение за откриване на процедурата
21.08.2018 16:55:08
117 от 21.08.2018
863942 от 21.08.2018
21.08.2018 16:55:08
0.23 MB
Номер на преписка в АОП
21.08.2018 16:55:08
00044-2018-0077
 
Договор No.Д-91/29.10.2018
Обособена позиция
11.02.2019 10:36:46
1
Предмет на договора
11.02.2019 10:36:46
,,Обслужване на картови плащания на такси за ползване на републиканската пътна мрежа установявани и събирани от АПИ, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминални устройства ПОС и изграждане на интерфейсна връзка (host to host), между авторизационната система(хост) на Оператора и хост системата на АПИ“
Договор тип
11.02.2019 10:36:46
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.02.2019 10:36:46
Д-91 от 29.10.2018
11.02.2019 10:36:46
0.59 MB
Стойност на договора
11.02.2019 10:36:46
BGN, 7 200 000.00, 20.00, 8 640 000.00
Срок за изпълнение
11.02.2019 10:36:46
 
3 години
Изпълнител
11.02.2019 10:36:46
201230426, Борика АД
Допълнително споразумение
28.03.2022 13:46:48
Д-91 от 29.10.2018
Уведомление на АОП за изпълнен договор
05.04.2022 11:19:27
24-00-804 от 05.04.2022
1032721/05.04.2022г.