ОП Ид.No
1110
Обект на поръчката
28.08.2018 13:44:57
Услуга
Предмет на поръчката
28.08.2018 13:44:57
Извършване на теренни археологически издирвания по трасето на Автомагистрала "Струма" Лот 3.2
Ред за провеждане
28.08.2018 13:44:57
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
28.08.2018 13:44:57
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
28.08.2018 13:44:57
33-00-143 от 28.08.2018
28.08.2018 13:44:57
0.14 MB
Документация
28.08.2018 13:44:57
 
28.08.2018 13:44:57
0.04 MB
28.08.2018 13:44:57
0.06 MB
28.08.2018 13:44:57
0.04 MB
28.08.2018 13:44:57
0.03 MB
Номер на преписка в АОП
28.08.2018 13:44:57
към 03461-2015-0006
Към рамково споразумение № 136/23.09.2015 на НКСИП
 
Договор No.Д-100/07.11.2018
Обособена позиция
14.11.2018 11:38:43
1
Предмет на договора
14.11.2018 11:38:43
Извършване на теренни археологически издирвания по трасето на Автомагистрала "Струма" Лот 3.2
Договор тип
14.11.2018 11:38:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.11.2018 11:38:43
Д-100 от 07.11.2018
877749/12.11.2018 г.
14.11.2018 11:38:43
0.55 MB
14.11.2018 11:38:43
0.04 MB
14.11.2018 11:38:43
0.08 MB
Стойност на договора
14.11.2018 11:38:43
BGN, 15 468.00, 20.00, 18 561.60
Срок за изпълнение
14.11.2018 11:38:43
 
45 дни
Изпълнител
14.11.2018 11:38:43
Национален археологически институт с музей при БАН