ОП Ид.No
1116
Обект на поръчката
05.10.2018 10:20:43
Строителство
Предмет на поръчката
05.10.2018 10:20:43
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус – ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус – ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия – ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора; АМ Тракия – ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица – ОПУ Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции.
Източник на финансиране
05.10.2018 10:20:43
 
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – АМ Хемус на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч
2 Обособена позиция № 2 – АМ Хемус на територията на ОПУ Варна и ОПУ Шумен
3 Обособена позиция № 3 – АМ Тракия на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора;
4 Обособена позиция № 4 – АМ Тракия на територията на ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас
5 Обособена позиция № 5 – АМ Марица на територията на ОПУ Хасково
Ред за провеждане
05.10.2018 10:20:43
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.10.2018 10:20:43
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
06.11.2018 09:38:07
М-172 от 02.11.2018
Решение за откриване на процедурата
05.10.2018 10:20:43
140 от 02.10.2018
870647/02.10.2018 г.
05.10.2018 10:20:43
0.25 MB
Обявление/Публична покана
05.10.2018 10:20:43
от 02.10.2018
870650/02.10.2018 г.
05.10.2018 10:20:43
0.27 MB
Документация
05.10.2018 10:20:43
 
Разяснения по документация за участие
05.10.2018 10:20:43
 
19.10.2018 17:13:13
0.3 MB
25.10.2018 16:05:28
0.07 MB
30.10.2018 14:48:34
0.08 MB
Номер на преписка в АОП
05.10.2018 10:20:43
00044-2018-0092
Срок за получаване на офертите
05.10.2018 10:20:43
08.11.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
05.10.2018 10:20:43
 
14.11.2018 09:24:30
0.29 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.11.2018 16:37:30
53-00-11164 от 22.11.2018
Отваряне на цени на 27.11.2018 г. от 10:00 ч. в Зала 701, в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.11.2018 13:41:50
 
30.11.2018 13:41:50
0.14 MB
30.11.2018 13:41:50
0.51 MB
30.11.2018 13:41:50
0.64 MB
Решение за класиране
30.11.2018 13:41:50
182 от 30.11.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.02.2019 11:25:49
 
07.02.2019 11:25:49
0.72 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
04.06.2019 16:04:51
 
Отваряне на ценови предложения за обособени позиции № 1, 2 и 3 на 07.06.2019 г. от 14:00 ч. в зала 702, в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.06.2019 11:41:14
 
Решение за определяне на изпълнител
18.06.2019 11:41:14
81 от 17.06.2019
 
Договор No.РД-37-9/04.09.2019
Обособена позиция
09.09.2019 11:30:53
1
Предмет на договора
09.09.2019 11:30:53
Обособена позиция № 1 – АМ Хемус на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч
Договор тип
09.09.2019 11:30:53
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.09.2019 11:30:53
РД-37-9 от 04.09.2019
931926/05.09.2019 г.
Стойност на договора
09.09.2019 11:30:53
BGN, 35 000 000.00, 20.00, 42 000 000.00
Срок за изпълнение
09.09.2019 11:30:53
 
60 месеца
Изпълнител
09.09.2019 11:30:53
831646048, Автомагистрали ЕАД
Промени в условията на договора
14.08.2020 10:49:07
 
 
Договор No.РД-38-13/18.06.2020
Обособена позиция
26.06.2020 10:19:17
2
Предмет на договора
26.06.2020 10:19:17
Обособена позиция № 2 – АМ Хемус на територията на ОПУ Варна и ОПУ Шумен
Договор тип
26.06.2020 10:19:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.06.2020 10:19:17
РД-38-13 от 18.06.2020
985643/25.06.2020 г.
26.06.2020 10:19:17
1.52 MB
26.06.2020 10:19:17
0.08 MB
26.06.2020 10:19:17
0.58 MB
26.06.2020 10:19:17
0.2 MB
Стойност на договора
26.06.2020 10:19:17
BGN, 18 700 000.00, 20.00, 22 440 000.00
Срок за изпълнение
26.06.2020 10:19:17
 
60 месеца
Изпълнител
26.06.2020 10:19:17
ДЗЗД Хемус Варна (Пътища и мостове ЕООД, Пътно строителство АД и Команс 2000 АД)
Промени в условията на договора
03.06.2022 10:50:59
 
 
Договор No.РД-38-1/30.08.2019
Обособена позиция
05.09.2019 10:41:45
3
Предмет на договора
05.09.2019 10:41:45
Обособена позиция № 3 – АМ Тракия на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора;
Договор тип
05.09.2019 10:41:45
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.09.2019 10:41:45
РД-38-1 от 30.08.2019
931436/03.09.2019 г.
Стойност на договора
05.09.2019 10:41:45
BGN, 49 300 000.00, 20.00, 59 160 000.00
Срок за изпълнение
05.09.2019 10:41:45
 
60 месеца
Изпълнител
05.09.2019 10:41:45
831646048, Автомагистрали ЕАД
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:56:02
 
 
Договор No.РД-38-3/13.12.2018
Обособена позиция
14.01.2019 14:08:59
4
Предмет на договора
14.01.2019 14:08:59
Обособена позиция № 4 – АМ Тракия на територията на ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас
Договор тип
14.01.2019 14:08:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.01.2019 14:08:59
РД-38-3 от 13.12.2018
887436/09.01.2019
Стойност на договора
14.01.2019 14:08:59
BGN, 11 800 000.00, 20.00, 14 160 000.00
Срок за изпълнение
14.01.2019 14:08:59
 
60 месеца
Изпълнител
14.01.2019 14:08:59
831646048, Автомагистрали ЕАД
 
Договор No.РД-38-2/13.12.2018
Обособена позиция
14.01.2019 14:08:59
5
Предмет на договора
14.01.2019 14:08:59
Обособена позиция № 5 – АМ Марица на територията на ОПУ Хасково
Договор тип
14.01.2019 14:08:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.01.2019 14:08:59
РД-38-2 от 13.12.2018
887436/09.01.2019
14.01.2019 14:08:59
1.49 MB
14.01.2019 14:08:59
0.29 MB
14.01.2019 14:08:59
0.8 MB
Стойност на договора
14.01.2019 14:08:59
BGN, 16 400 000.00, 20.00, 19 680 000.00
Срок за изпълнение
14.01.2019 14:08:59
 
60 месеца
Изпълнител
14.01.2019 14:08:59
АБ АД, Хасково
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:56:02
1034543/26.05.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.08.2023 15:09:46
24-00-2264 от 09.08.2023
1044458/09.08.2023