ОП Ид.No
1121
Обект на поръчката
08.11.2018 10:52:13
Строителство
Предмет на поръчката
08.11.2018 10:52:13
Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по обособени позиции
Източник на финансиране
08.11.2018 10:52:13
 
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 - "Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново";
2 Обособена позиция 2 - "Лот 32 Път II-23 Русе - Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе";
3 Обособена позиция 3 - "Лот 33 Път II-23 Русе - Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград";
4 Обособена позиция 4 - "Лот 34 Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково";
5 Обособена позиция 5 - "Лот 35 Път III-2077 Каблешково - Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра";
6 Обособена позиция 6 - "Лот 36 Път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18,838 км, област Варна".
Ред за провеждане
08.11.2018 10:52:13
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
08.11.2018 10:52:13
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
07.12.2018 12:58:52
М-189 от 06.12.2018
Решение за откриване на процедурата
08.11.2018 10:52:13
165 от 05.11.2018
876699/05.11.2018 г.
08.11.2018 10:52:13
0.21 MB
Обявление/Публична покана
08.11.2018 10:52:13
от 05.11.2018
876701/05.11.2018 г.
08.11.2018 10:52:13
0.32 MB
Документация
08.11.2018 10:52:13
 
Разяснения по документация за участие
08.11.2018 10:52:13
 
Номер на преписка в АОП
08.11.2018 10:52:13
00044-2018-0105
Срок за получаване на офертите
08.11.2018 10:52:13
20.12.2018 17:30
Решение за прекратяване
29.11.2018 11:01:24
180 от 29.11.2018