ОП Ид.No
1122
Обект на поръчката
10.10.2018 15:26:44
Услуга
Предмет на поръчката
10.10.2018 15:26:44
„Изготвяне на проекти за изменение на кадастралните карти и кадастралните регистри в землищата на 32 населени места (гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, с. Срацимирово, гр. Грамада, с. Вълчек, с. Макреш, гр. Димово, с. Шипот, с. Костичовци, с. Бела, с. Дълго поле, с. Орешец, с. Скомля, с. Медовница, с. Ружинци, с. Плешивец, с. Черно поле, с. Гюргич, с. Белотинци, с. Смоляновци, с. Каменна Рикса, с. Клисурица, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Долна Вереница и с. Войници) на територията на общини Видин, Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, Георги Дамяново и Монтана, област Монтана, включително и изработване на скици – проект за всички засегнати имоти“
Ред за провеждане
10.10.2018 15:26:44
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
10.10.2018 15:26:44
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
10.10.2018 15:26:44
24-00-2177 от 10.10.2018
10.10.2018 15:26:44
0.39 MB
Документация
10.10.2018 15:26:44
 
10.10.2018 15:27:43
0.1 MB
Разяснения по документация за участие
10.10.2018 15:26:44
 
22.10.2018 16:34:30
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
10.10.2018 15:26:44
9081748/10.10.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081748
Срок за получаване на офертите
10.10.2018 15:26:44
24.10.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.10.2018 15:26:44
 
16.01.2019 16:49:49
0.28 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.03.2019 16:19:20
 
 
Договор No.Д-39/10.05.2019
Обособена позиция
13.05.2019 09:52:44
1
Предмет на договора
13.05.2019 09:52:44
„Изготвяне на проекти за изменение на кадастралните карти и кадастралните регистри в землищата на 32 населени места (гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, с. Срацимирово, гр. Грамада, с. Вълчек, с. Макреш, гр. Димово, с. Шипот, с. Костичовци, с. Бела, с. Дълго поле, с. Орешец, с. Скомля, с. Медовница, с. Ружинци, с. Плешивец, с. Черно поле, с. Гюргич, с. Белотинци, с. Смоляновци, с. Каменна Рикса, с. Клисурица, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Долна Вереница и с. Войници) на територията на общини Видин, Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, Георги Дамяново и Монтана, област Монтана, включително и изработване на скици – проект за всички засегнати имоти“
Договор тип
13.05.2019 09:52:44
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.05.2019 09:52:44
Д-39 от 10.05.2019
13.05.2019 09:52:44
0.64 MB
13.05.2019 09:52:44
0.11 MB
Стойност на договора
13.05.2019 09:52:44
BGN, 49 000.00, 20.00, 58 800.00
Срок за изпълнение
13.05.2019 09:52:44
 
30 дни
Изпълнител
13.05.2019 09:52:44
Илия Бурда ЕООД