ОП Ид.No
1123
Обект на поръчката
04.10.2018 14:36:34
Услуга
Предмет на поръчката
04.10.2018 14:36:34
Охрана чрез видеонаблюдение на опорен пункт ДЗС на територията на ОПУ-Русе
Ред за провеждане
04.10.2018 14:36:34
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.10.2018 14:36:34
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
04.10.2018 16:38:46
КСИ-181 от 28.09.2018
04.10.2018 16:38:46
1.89 MB
Решение за откриване на процедурата
04.10.2018 14:36:34
Решение-2 от 02.10.2018
04.10.2018 14:36:34
2.88 MB
Обявление/Публична покана
04.10.2018 14:36:34
24-00-264 от 02.10.2018
04.10.2018 14:36:34
3.7 MB
Документация
04.10.2018 14:36:34
 
Номер на преписка в АОП
04.10.2018 14:36:34
00044-2018-0091
Срок за получаване на офертите
04.10.2018 14:36:34
 
08.11..2018 г. - 17,00
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.11.2018 16:04:42
 
Решение за класиране
07.12.2018 11:53:10
Решение № 5 от 07.12.2018
07.12.2018 11:53:10
0.79 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
04.10.2018 14:36:34
Протокол 1, Протокол 2 и Доклад от 07.12.2018
14.11.2018 15:33:53
2.95 MB
07.12.2018 11:42:31
1.44 MB
07.12.2018 11:48:55
4.37 MB
 
Договор No.РД-37-1/22.01.2019
Договор
29.01.2019 13:21:31
РД-37-1 от 22.01.2019
29.01.2019 13:21:31
38.76 MB
Стойност на договора
29.01.2019 13:21:31
BGN, 1 620.00, 20.00, 1 944.00
Срок за изпълнение
29.01.2019 13:21:31
22.01.2022
Изпълнител
29.01.2019 13:21:31
Юсис ООД
Дата на приключване
29.01.2019 13:21:31
22.01.2022
Уведомление на АОП за изпълнен договор
11.02.2022 10:45:29
24-00-34 от 04.02.2022
Уведомление на АОП за сключен договор
01.02.2019 10:42:24
24-00-21 от 30.01.2019
Плащания