ОП Ид.No
1124
Обект на поръчката
26.11.2018 15:28:23
Услуга
Предмет на поръчката
26.11.2018 15:28:23
„Изработване на План за действие към актуализирана „Стратегическа карта за щум (СКШ) на 1122,606 км пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно“
Ред за провеждане
26.11.2018 15:28:23
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
26.11.2018 15:28:23
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
26.11.2018 15:28:23
Обява № 24-00-2545 от 26.11.2018
26.11.2018 15:28:23
0.62 MB
Документация
26.11.2018 15:28:23
 
26.11.2018 15:28:23
0.27 MB
26.11.2018 15:28:23
13.47 MB
Номер на преписка в АОП
26.11.2018 15:28:23
9083494/2018 г.
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083494
Срок за получаване на офертите
26.11.2018 15:28:23
06.12.2018 17:30
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083855
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.11.2018 15:28:23
 
 
Договор No.Д-21/20.03.2019
Обособена позиция
21.03.2019 09:48:39
1
Предмет на договора
21.03.2019 09:48:39
„Изработване на План за действие към актуализирана „Стратегическа карта за щум (СКШ) на 1122,606 км пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно“
Договор тип
21.03.2019 09:48:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.03.2019 09:48:39
Д-21 от 20.03.2019
21.03.2019 09:48:39
0.96 MB
21.03.2019 09:48:39
0.06 MB
21.03.2019 14:11:54
0.12 MB
Стойност на договора
21.03.2019 09:48:39
BGN, 48 950.00, 20.00, 58 740.00
Срок за изпълнение
21.03.2019 09:48:39
 
50 дни
Изпълнител
21.03.2019 09:48:39
Спектри ЕООД